Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22-11949S Nanodvojčata, funkční vlastnosti řízené intenzivní plastickou deformací 2022 2024
FW01010097 Automatizované řídicí systémy v oblasti pánvové metalurgie 2020 2023
TK03020055 Výzkum creepového chování a ověřování křehko-lomových vlastností austenitických ocelí pro bloky tepelných elektráren s USC parametry páry 2020 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22-11949S Nanodvojčata, funkční vlastnosti řízené intenzivní plastickou deformací 2022 2024
92p15 Mezinárodní přednášky z oboru metalurgie oceli a studia termofyzikálního chování kovových systémů 2022 2022
SP2022/68 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2022 2022
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002955 Rozvoj vzdělávání studentů v česko-polském příhraničí v oblasti recyklačních technologií 2021 2022
FW01010097 Automatizované řídicí systémy v oblasti pánvové metalurgie 2020 2023
TK03020055 Výzkum creepového chování a ověřování křehko-lomových vlastností austenitických ocelí pro bloky tepelných elektráren s USC parametry páry 2020 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020106 Moderní kobaltová radioterapie 2020 2022
SS01020312 Inovativní technologie uzavřeného cyklu cirkulace vody v procesu galvanického pokovování a zpracování kovonosných odpadů - kalů a filtračních koláčů z provozu galvanovny 2020 2022
EF17_049/0008399 Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování 2019 2022
FV40286 Vývoj materiálů s vysokou termickou a mechanickou rezistencí pro přenos kinetické energie do pevných látek 2019 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002955 Rozvoj vzdělávání studentů v česko-polském příhraničí v oblasti recyklačních technologií 2021 2022
SP2021/37 Energetické procesy a materiály v průmyslu 2021 2021
SP2021/39 Výzkum a vývoj v oblasti metalurgických a slévárenských technologií a aplikací 2021 2021
SP2021/41 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2021 2021
SP2021/62 Materiály na bázi neželezných kovů – příprava, postupy pro zlepšení jejich vlastností, oblasti aplikace a možnosti recyklace vybraných typů odpadů 2021 2021
SP2021/73 Výzkum deformačního chování materiálů s využitím numerických a fyzikálních simulací procesů objemového tváření 2021 2021
TN01000015 Národní centrum kompetence Strojírenství / DP 38 Inovativní nástrojařské technologie pro obrábění a tváření 2021 2021
FW01010097 Automatizované řídicí systémy v oblasti pánvové metalurgie 2020 2023
TK03020055 Výzkum creepového chování a ověřování křehko-lomových vlastností austenitických ocelí pro bloky tepelných elektráren s USC parametry páry 2020 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020106 Moderní kobaltová radioterapie 2020 2022
SS01020312 Inovativní technologie uzavřeného cyklu cirkulace vody v procesu galvanického pokovování a zpracování kovonosných odpadů - kalů a filtračních koláčů z provozu galvanovny 2020 2022
EF17_049/0008399 Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování 2019 2022
FV40286 Vývoj materiálů s vysokou termickou a mechanickou rezistencí pro přenos kinetické energie do pevných látek 2019 2022
FV40329 Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin 2019 2021
GA19-15479S Zbytková napětí a mikrostruktura v kovových kompozitech modifikovaných extrémní plastickou deformací 2019 2021
TK01020144 Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva 2018 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW01010097 Automatizované řídicí systémy v oblasti pánvové metalurgie 2020 2023
TK03020055 Výzkum creepového chování a ověřování křehko-lomových vlastností austenitických ocelí pro bloky tepelných elektráren s USC parametry páry 2020 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020106 Moderní kobaltová radioterapie 2020 2022
SS01020312 Inovativní technologie uzavřeného cyklu cirkulace vody v procesu galvanického pokovování a zpracování kovonosných odpadů - kalů a filtračních koláčů z provozu galvanovny 2020 2022
SP2020/34 Nízkoenergetické systémy a materiály v průmyslových technologiích 2020 2020
SP2020/39 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2020 2020
SP2020/56 Příprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti recyklace vybraných odpadů 2020 2020
SP2020/64 Specifický výzkum v oblasti metalurgických a slévárenských technologií s využitím fyzikálního a numerického modelování s ohledem na užitné vlastnosti oceli a litin 2020 2020
SP2020/88 Numerické a fyzikální simulace procesů objemového tváření materiálů 2020 2020
EF17_049/0008399 Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování 2019 2022
FV40286 Vývoj materiálů s vysokou termickou a mechanickou rezistencí pro přenos kinetické energie do pevných látek 2019 2022
FV40329 Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin 2019 2021
GA19-15479S Zbytková napětí a mikrostruktura v kovových kompozitech modifikovaných extrémní plastickou deformací 2019 2021
TN01000015 Národní centrum kompetence Strojírenství / DP22 Výzkum a vývoj brusných diamantových nástrojů s kontrolovanou pórovitostí slinovaných po hranici DIA zrn prostřednictvím pojivových materiálů na bázi neželezných kovů 2019 2020
TK01020144 Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva 2018 2021
FV30016 Nové izolační materiály 2018 2020
LTARF18031 Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin 2018 2020
FV10080 Výzkum a vývoj pokročilých rafinačních technologií hliníkových tavenin pro zvýšení kvality výrobků 2016 2020
LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti 2014 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF17_049/0008399 Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování 2019 2022
FV40286 Vývoj materiálů s vysokou termickou a mechanickou rezistencí pro přenos kinetické energie do pevných látek 2019 2022
FV40329 Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin 2019 2021
GA19-15479S Zbytková napětí a mikrostruktura v kovových kompozitech modifikovaných extrémní plastickou deformací 2019 2021
TN01000015 Národní centrum kompetence Strojírenství / DP22 Výzkum a vývoj brusných diamantových nástrojů s kontrolovanou pórovitostí slinovaných po hranici DIA zrn prostřednictvím pojivových materiálů na bázi neželezných kovů 2019 2020
SP2019/128 Příprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace 2019 2019
SP2019/148 Možnosti optimalizace technologií výroby v oblasti metalurgie a slévárenství při využití laboratorních experimentů, fyzikálního a numerického modelování, možnosti ovlivnění mikročistoty oceli, podmínky plynulého odlévání ocelí 2019 2019
SP2019/43 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2019 2019
SP2019/74 Tepelné pochody a materiály v průmyslu 2019 2019
SP2019/86 Studium plastických vlastností kovových materiálů a simulace procesů objemového tváření 2019 2019
TK01020144 Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva 2018 2021
FV30016 Nové izolační materiály 2018 2020
LTARF18031 Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin 2018 2020
TJ01000404 Progresivní úpravy titanových implantátů za účelem zvýšení jejich bioaktivity 2018 2019
INAA pro analýzu markerů použitých pro popis vzdušných polutantů pomocí matematické fyziky 2018 2019
GA17-18668S Komplexní experimentální výzkum vybraných vlastností kvaternárních a quinárních systémů Fe-C-O-X(Y), (X,Y=Cr,Ni) za vysokých teplot 2017 2019
FV10080 Výzkum a vývoj pokročilých rafinačních technologií hliníkových tavenin pro zvýšení kvality výrobků 2016 2020
LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti 2014 2020

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TK01020144 Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva 2018 2021
FV30016 Nové izolační materiály 2018 2020
LTARF18031 Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin 2018 2020
TJ01000404 Progresivní úpravy titanových implantátů za účelem zvýšení jejich bioaktivity 2018 2019
INAA pro analýzu markerů použitých pro popis vzdušných polutantů pomocí matematické fyziky 2018 2019
81p3 Rozvoj bilaterální spolupráce v oboru metalurgie oceli 2018 2018
IRP/2018/189 Inovace profilových metalurgických předmětů 2018 2018
IRP/2018/197 INOVACE PŘEDMĚTU POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ - PŘÍPRAVA PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 2018 2018
IRP/2018/206 Inovace cvičení předmětu Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu 2018 2018
SP2018/100 Příprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace 2018 2018
SP2018/101 Konference "Den doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" 2018 2018
SP2018/105 Progresivní metody výzkumů deformačního chování materiálů 2018 2018
SP2018/60 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2018 2018
SP2018/70 Studium souvislostí mezi technologií výroby a zpracováním pokročilých materiálů, jejich strukturními parametry a užitnými vlastnostmi 2018 2018
SP2018/93 Termofyzikální a termodynamické studium modelových kvaternárních systémů Fe-C-O-X (X=Cr, Ni) a dalších specifických polykomponentních materiálů 2018 2018
SP2018/94 Tepelné procesy v průmyslu a zvyšování jejich energetické účinnosti 2018 2018
GA17-18668S Komplexní experimentální výzkum vybraných vlastností kvaternárních a quinárních systémů Fe-C-O-X(Y), (X,Y=Cr,Ni) za vysokých teplot 2017 2019
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639 Podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí 2017 2018
FV10080 Výzkum a vývoj pokročilých rafinačních technologií hliníkových tavenin pro zvýšení kvality výrobků 2016 2020
16-26376S Mechanismy rozmělňování materiálních částic kapalinovými paprsky a jejich vliv na chování produktu 2016 2018
FV10253 Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu 2016 2018
FV10360 Výzkum a vývoj nové technologie výroby dutých výkovků 2016 2018
TH01020487 Vývoj endodontických nástrojů 2015 2018
LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti 2014 2020

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA17-18668S Komplexní experimentální výzkum vybraných vlastností kvaternárních a quinárních systémů Fe-C-O-X(Y), (X,Y=Cr,Ni) za vysokých teplot 2017 2019
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639 Podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí 2017 2018
RPP2017/148 Inovace vybraných cvičení v oblasti objemového tváření materiálu 2017 2017
RPP2017/149 INOVACE PŘEDMĚTU - SKELNÉ A KERAMICKÉ MATERIÁLY -PŘÍPRAVA PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 2017 2017
SP2017/37 Tepelné procesy a materiály pro vysokoteplotní aplikace 2017 2017
SP2017/58 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2017 2017
SP2017/59 Experimentální a teoretické studium vybraných termofyzikálních a termodynamických vlastností multikomponentních anorganických systémů 2017 2017
SP2017/60 Rozvoj experimentálních metod charakterizace struktury a vlastností technických materiálů 2017 2017
SP2017/62 Fyzikální a matematické simulace procesů tváření zaměřené na deformační chování materiálů a jejich výslednou strukturu 2017 2017
SP2017/68 Konference "Den doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" 2017 2017
SP2017/77 Příprava a optimalizace vlastností slitin a materiálů pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace 2017 2017
Jak zvýšit míru materiálového a energetického využití komunálního odpadu 2017 2017
Příprava projektu - Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování 2017 2017
FV10080 Výzkum a vývoj pokročilých rafinačních technologií hliníkových tavenin pro zvýšení kvality výrobků 2016 2020
16-26376S Mechanismy rozmělňování materiálních částic kapalinovými paprsky a jejich vliv na chování produktu 2016 2018
FV10253 Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu 2016 2018
FV10360 Výzkum a vývoj nové technologie výroby dutých výkovků 2016 2018
TH01020487 Vývoj endodontických nástrojů 2015 2018
LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti 2014 2020
TA04010035 Výzkum a vývoj progresivních technologických postupů výroby a zpracování oceli pro výkovky z nástrojových ocelí určených pro speciální strojní součásti s vyšší přidanou hodnotou 2014 2017
TA04010312 Využití laserové triangulační metody s cílem optimalizace technologií pro zlepšení povrchové kvality ocelových polotovarů 2014 2017
TA04010705 Výzkum a vývoj progresivních technologií výroby velkých výkovků s unikátními vlastnostmi pro energetiku a těžké strojírenství 2014 2017
TA04010819 Sloučeniny titanu pro automobilové frikční kompozity 2014 2017
TA04020106 Návrh a vývoj mobilního kontejnerového zařízení k zásobování plnících stanic stlačeným zemním plynem 2014 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV10080 Výzkum a vývoj pokročilých rafinačních technologií hliníkových tavenin pro zvýšení kvality výrobků 2016 2020
16-26376S Mechanismy rozmělňování materiálních částic kapalinovými paprsky a jejich vliv na chování produktu 2016 2018
FV10253 Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu 2016 2018
FV10360 Výzkum a vývoj nové technologie výroby dutých výkovků 2016 2018
RPP2016/56 Interaktivní forma výuky předmětů Žárovzdorné a tepelně izolační keramické materiály 2016 2016
RPP2016/58 Inovace předmětu "Nanomateriály" - příprava praktických cvičení 2016 2016
RPP2016/66 Inovace laboratorních cvičení z předmětu Recyklace materiálů 2016 2016
SP2016/103 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2016 2016
SP2016/110 Tepelné procesy a materiálová náročnost v průmyslové výrobě 2016 2016
SP2016/111 Studium vztahů mezi strukturními parametry a vlastnostmi pokročilých materiálů 2016 2016
SP2016/130 Konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" 2016 2016
SP2016/132 Využití redukčních pochodů při pyrometalurgické extrakci kovů z kovonosných odpadů 2016 2016
SP2016/66 Studium deformačního chování materiálů na základě fyzikálních simulací tvářecích pochodů 2016 2016
SP2016/89 Vývoj experimentálních metod hodnocení a optimalizace technologie výroby v oblasti metalurgie oceli a litin při využití laboratorních experimentů, fyzikálního a numerického modelování spolu s provozními experimenty 2016 2016
SP2016/90 Komplexní studium termofyzikálních a termodynamických vlastností polykomponentních anorganických materiálů 2016 2016
TH01020487 Vývoj endodontických nástrojů 2015 2018
LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti 2014 2020
TA04010035 Výzkum a vývoj progresivních technologických postupů výroby a zpracování oceli pro výkovky z nástrojových ocelí určených pro speciální strojní součásti s vyšší přidanou hodnotou 2014 2017
TA04010312 Využití laserové triangulační metody s cílem optimalizace technologií pro zlepšení povrchové kvality ocelových polotovarů 2014 2017
TA04010705 Výzkum a vývoj progresivních technologií výroby velkých výkovků s unikátními vlastnostmi pro energetiku a těžké strojírenství 2014 2017
TA04010819 Sloučeniny titanu pro automobilové frikční kompozity 2014 2017
TA04020106 Návrh a vývoj mobilního kontejnerového zařízení k zásobování plnících stanic stlačeným zemním plynem 2014 2017
LE13011 Vytvoření kanceláře konsorcia PROGRES 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2013 2016
TA03011277 Výzkum a vývoj v oblasti numerických a materiálových analýz tuhnutí oceli s aplikačním výstupem pro optimalizaci technologie plynulého odlévání oceli v inovativních rozměrech sochorů 2013 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH01020487 Vývoj endodontických nástrojů 2015 2018
FRVS2015/116 Inovace cvičení předmětu Progresivní materiály oboru Progresivní technické materiály 2015 2015
SP2015/102 Rozvoj metodiky zkoušení korozních vlastností materiálů 2015 2015
SP2015/70 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2015 2015
SP2015/78 Výzkum v oblasti metalurgie se zaměřením na redukovatelnost aglomerátu, redukci chromu ze strusky, stanovení teplot likvidu a solidu, fyzikální a numerické modelování, vývoj technologie odlévání kovových pěn 2015 2015
SP2015/86 Snižování energetické náročnosti procesů materiálové výroby 2015 2015
SP2015/88 Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností kovových slitin a oxidických systémů 2015 2015
SP2015/89 Fyzikální simulace tváření pomocí plastometrických testů a laboratorního válcování 2015 2015
SP2015/96 Konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" 2015 2015
SP2015/97 Nové možnosti využití elektroodpadu jako důležitý zdroj suroviny 2015 2015
LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti 2014 2020
TA04010035 Výzkum a vývoj progresivních technologických postupů výroby a zpracování oceli pro výkovky z nástrojových ocelí určených pro speciální strojní součásti s vyšší přidanou hodnotou 2014 2017
TA04010312 Využití laserové triangulační metody s cílem optimalizace technologií pro zlepšení povrchové kvality ocelových polotovarů 2014 2017
TA04010705 Výzkum a vývoj progresivních technologií výroby velkých výkovků s unikátními vlastnostmi pro energetiku a těžké strojírenství 2014 2017
TA04010819 Sloučeniny titanu pro automobilové frikční kompozity 2014 2017
TA04020106 Návrh a vývoj mobilního kontejnerového zařízení k zásobování plnících stanic stlačeným zemním plynem 2014 2017
7AMB14SK023 Studium svarů a tepelně ovlivněných zón bimetalu 2014 2015
LE13011 Vytvoření kanceláře konsorcia PROGRES 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2013 2016
TA03011277 Výzkum a vývoj v oblasti numerických a materiálových analýz tuhnutí oceli s aplikačním výstupem pro optimalizaci technologie plynulého odlévání oceli v inovativních rozměrech sochorů 2013 2016
TA03010161 Experimentální vývoj využití neželezných kovů ve formě mischmetalu pro zjemnění mikrostruktury při výrobě ocelových ingotů určených pro výkovky pro náročné použití 2013 2015
ED0040/01/01 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 2010 2015