Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu 

616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu 

616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu 

Katedra zajišťuje výuku v předmětech týkajících se ochrany životního prostředí. Její činnost a výuka nových inženýrů je zaměřena na minimalizaci vlivů průmyslu na životní prostředí.

Náplň studia zahrnuje snižování škodlivých emisí v ovzduší, snižování znečišťujících látek v odpadních vodách, nakládání s odpady, snižování negativních dopadů fyzikálních vlivů na životní prostředí, využití nových ekologicky nezávadných technologií. Činnost katedry je také zaměřena na oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí a na využití geografických informačních systémů.

Katedra je mimo inženýrské studium rovněž školícím pracovištěm pro doktorandské studium. Vychovává budoucí vědecké pracovníky v oboru stejného zaměření a názvu.