Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spolupracujeme se zahraničními univerzitami a výzkumnými ústavy. Pracujeme s geografickými informačními systémy, vyvíjíme nástroje pro modelování rozptylu a depozice znečišťujících látek v ovzduší, jejichž cílem je zdokonalení vlastních implementací metodiky SYMOS‘97 tak, aby bylo možné při výpočtech využívat více výpočtových jader na uzlech paralelních clusterů, převedení časově náročných kroků při přípravě výpočtů a zpracování výsledků na uzly paralelního clusteru a zdokonalení webového rozhraní tak, aby bylo možné výsledky matematických výpočtů jednoduše vizualizovat v prostředí interaktivní mapy. Nabízíme zpracování studií se zaměřením na kvalitu ovzduší a odpady.​