Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu vznikla 1. 4. 1996. Katedra zajišťuje výuku v předmětech týkajících se problematiky ochrany životního prostředí. Její činnost a výuka nových inženýrů je zaměřena na minimalizaci vlivů průmyslu na životní prostředí. Náplň studia zahrnuje snižování škodlivých emisí v ovzduší, snižování znečišťujících látek v odpadních vodách, nakládání s odpady, snižování negativních dopadů fyzikálních vlivů na životní prostředí, využití nových ekologicky nezávadných technologií. Činnost katedry je také zaměřena na oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí a na využití geografických informačních systémů. Katedra je mimo bakalářského a  inženýrského studia rovněž školícím pracovištěm pro doktorské studium. Vychovává budoucí vědecké pracovníky v oboru stejného zaměření.