Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu garantuje:

  • Bakalářský studijní program Procesní inženýrství, Obor pokud je Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  • Magisterský studijní program Procesní inženýrství, Obor pokud je Chemické a environmentální inženýrství
  • Doktorský studijní program Procesní inženýrství