Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091 Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí - HEALTHAIR 2018 2020
Společná česko - polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší (AIR BORDER) 2017 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS6161902 BERGASTO,Bartusek,5132 2019 2019
SP2019/157 Biomonitoring jako prostředek imisního monitoringu, výzkum speciálních metod energetického a materiálového využití odpadů 2019 2019
HS6161801 ENVIFORM,Bartusek,5132 2018 2018
HS6161802 Třinecká projekce,Bartuse 2018 2018
HS6161803 MXN-CZ,s.r.o., Bartusek k 2018 2018
HS6161804 VIADRUS,Bartusek,5132 2018 2018
HS6161805 BERGASTO,Bartusek,5132 2018 2018
SP2018/99 Výzkum speciálních metod imisního monitoringu a energetického a materiálového využití bioodpadů a odpadů s organickou složkou 2018 2018
HS6161701 OKK Koksovny,Bartusek,5132 2017 2017
HS6161702 Enviform,Bartusek,5132 2017 2017
HS6161703 VIADRUS,Bartusek,5132 2017 2017
HS6161704 BONATRANS,Bartusek,5132 2017 2017
HS6161705 VIADRUS,Bartusek,5132 2017 2017
SP2017/81 Výzkum znečišťování složek životního prostředí s využitím bezpilotních leteckých prostředků, biomonitoringu a geograckých inormačních systémů 2017 2017
HS6161601 Statutární město Olomouc,Jančík,5132 2016 2018
HS6161603 ACCENDO,Jančík,4346 2016 2017
HS6161605 OKD,Bartusek 2016 2017
HS6161602 Třinecké železárny,Bartusek,5132 2016 2016
SP2016/121 Výzkum znečišťování ovzduší a vod s využitím bezpilotních leteckých prostředků, biomonitoringu a speciálních analytických metod 2016 2016
HN7501503 Magistrát města OL,Jančík,5132 2015 2016
SP2015/99 Měření vertikálních profilů znečištění ovzduší, vývoj prostředků a analýzy aerosolu. 2015 2015
SP2013/95 Výzkum vertikálních profilů charakteristik přízemní vrstvy atmosféry 2013 2013
SP2012/51 Studium termického zpracování odpadních polymerů v laboratorních podmínkách 2012 2012
HS616201 ALS Laboratory Group, Bartusek, 5132 2011 2012
HS616101 OKK Koksovny,Bartusek, 5132 2011 2011
HS616102 OKK Koksovny,Bartusek, 5132 2011 2011
HS616104 Als Laboratory Group, Bartusek, 5132 2011 2011
SP2011/42 Výzkum procesu termickéko zpracování odpadů na sestavené laboratorní jednotce 2011 2011
CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu 2010 2013
HS616002 OKK Koksovny, Bartusek, 5132 2010 2010
HS616003 OKK Koksovny, Bartusek, 5132 2010 2010
HS616006 DHV CR, Jančík, 4346 2010 2010
HS616007 Moravskoslezský kraj, Jančík, 4346 2010 2010
HS616008 Město Vratimov, Bartusek, 5132 2010 2010
HS616009 Zdravotní ústav, Jančík, 4346 2010 2010
SP/201077 Ověření procesu termického zpracování odpadů v laboratorních podmínkách 2010 2010
HS616001 Stat. město Opava, Jančík, 4346 2009 2010

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Využití superpočítačů pro environmentální modelování. 2019 2021
Vývoj metod zpracování a analýzy dat z analýz vzorků mechu 2019 2020
Charakterizace znečištění ovzduší v průmyslových urbanizovaných regionech pomocí jaderných analytických technik, matematického modelování a GIS technologie 2018 2019
Výzkum použití INAA pro receptorové modelování znečištění ovzduší 2018 2019
Vývoj metod zpracování a analýzy dat z analýz vzorků mechu 2018 2018
03-4-1128 Výzkum použití INAA pro modelování znečištění ovzduší 2017 2017
Výzkum rozptylu znečišťujících látek v ovzduší a modelování znečištění. 2017 2017