617 - Katedra chemie

Katedra garantuje a zajišťuje výuku chemických předmětů na FMT, FBI a HFG. Výuka probíhá formou přednášek a výpočetních nebo laboratorních cvičení.

struktura_617