Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Adresa 
Fakulta materiálově-technologická (FMT)
Katera chemie (617)
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Pro jakýkoliv dotaz vyplňte formulář nebo můžete kontaktovat jednotlivé členy katedry

Osoba Telefon Adresa
prof. Ing. Praus Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (617)
Akademický pracovník (617)
VaV pracovník (9350)
petr.praus@vsb.cz +420 597 321 675 N 216 , Studentská 11 (mapa) (mapa)
Ostrava-Poruba
doc. Ing. Kulhánková Lenka, Ph.D.
Zástupce vedoucího (617)
Akademický pracovník (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
lenka.kulhankova@vsb.cz +420 597 324 302 A 646 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Pavelka Jan, ING.PAED.IGIP jan.pavelka@vsb.cz +420 597 325 217
Blinková Věra
Sekretářka (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
vera.blinkova@vsb.cz +420 597 321 255 A 647 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Osoba Telefon Adresa
doc. Mgr. Bartoňová Lucie, Ph.D. lucie.bartonova@vsb.cz +420 597 321 514
+420 597 325 466
+420 597 329 167
Blahožová Hana hana.blahozova@vsb.cz +420 597 324 267
Blinková Věra
Sekretářka (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
vera.blinkova@vsb.cz +420 597 321 255 A 647 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Foniok Kryštof krystof.foniok@vsb.cz +420 597 321 513
Hamplová Vendulka vendulka.hamplova@vsb.cz +420 597 325 214
Horáková Darina darina.horakova@vsb.cz +420 597 324 267
Ing. Huczala Radim radim.huczala@vsb.cz +420 597 324 323
Humplíková Danuše danuse.humplikova@vsb.cz +420 597 324 232
+420 597 324 340
Ing. Jankovská Zuzana, Ph.D. zuzana.jankovska@vsb.cz +420 597 323 723
+420 597 327 310
prof. Ing. Klika Zdeněk, CSc. zdenek.klika@vsb.cz +420 597 321 548
doc. RNDr. Kostura Bruno, Ph.D. bruno.kostura@vsb.cz +420 597 324 326
Mgr. Koutník Ivan, Ph.D. ivan.koutnik@vsb.cz +420 597 325 249
+420 597 327 313
doc. Ing. Kulhánková Lenka, Ph.D.
Zástupce vedoucího (617)
Akademický pracovník (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
lenka.kulhankova@vsb.cz +420 597 324 302 A 646 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Langová Šárka, CSc. sarka.langova@vsb.cz +420 597 324 327
+420 597 324 210
Ing. Marková Kristýna kristyna.markova.st@vsb.cz +420 597 324 328
doc. Ing. Matějka Vlastimil, Ph.D. vlastimil.matejka@vsb.cz +420 597 325 293
doc. Ing. Pánek Petr, CSc. petr.panek@vsb.cz +420 597 324 301
Ing. Pavelka Jan, ING.PAED.IGIP jan.pavelka@vsb.cz +420 597 325 217
Ing. Pavlovský Jiří, Ph.D. jiri.pavlovsky@vsb.cz +420 597 321 527
+420 597 321 598
+420 597 329 089
prof. Ing. Praus Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (617)
Akademický pracovník (617)
VaV pracovník (9350)
petr.praus@vsb.cz +420 597 321 675 N 216 , Studentská 11 (mapa) (mapa)
Ostrava-Poruba
Ing. Raška Pavel, Ph.D. pavel.raska@vsb.cz +420 597 324 361
doc. Ing. Ritz Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
michal.ritz@vsb.cz +420 597 323 370
+420 597 329 089
E 414 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

PI 239 , Studentská 17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Smýkalová Aneta aneta.smykalova@vsb.cz +420 597 321 513
Starukh Halyna halyna.starukh@vsb.cz +420 597 327 318
Ing. Stavárek Petr, Ph.D. petr.stavarek@vsb.cz +420 597 323 723
Ing. Škuta Radim, Ph.D. radim.skuta@vsb.cz +420 597 324 323
Ing. Študentová Soňa sona.studentova@vsb.cz +420 597 321 598
Ing. Vallová Silvie, Ph.D. silvie.vallova@vsb.cz +420 597 324 327
doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D. marek.vecer@vsb.cz +420 597 324 230
+420 597 325 567
Ing. Vontorová Jiřina, Ph.D. jirina.vontorova@vsb.cz +420 597 321 517
+420 597 321 518
+420 597 329 125
Studentská 11 (mapa) (mapa)
Ostrava-Poruba

Studentská 11 (mapa) (mapa)
Ostrava-Poruba

Studentská 17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Wichterle Kamil, DrSc. kamil.wichterle@vsb.cz +420 597 324 304
Místnost Telefon Adresa
kancelář (617) +420 597 324 230 E 407, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř pro výuku (617) +420 597 325 248 G 333, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř přípravka (617) +420 597 324 263 E 406, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř přípravka (617) +420 597 324 264 E 408, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř VV (617) +420 597 324 360 G 305, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř VV (617) +420 597 324 340 G 334, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř VV (617) +420 597 325 467 HB 412, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř VV (617) +420 597 323 371 JA 128, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř VV (617) +420 597 321 515 N 701, Studentská 11 (mapa) (mapa)
Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková (617) +420 597 325 466 HB 409, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková (617) +420 597 323 374 JC 133, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková chemie (617) +420 597 324 266 E 413, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková chemie (617) +420 597 324 232 E 432, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková-chemie (617) +420 597 324 231 E 405, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pracovna pedagogů (617) +420 597 323 367 JA 127, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pracovna technika (617) +420 597 323 723 E 429, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba