Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Analýza chemického složení
  • Kovů, ocelí, litin, slitin Al-Si
  • Popílků, nedopalů
  • Uhlí
  • Nanomateriálů
  • Strusek
  • Vody
  • Polymerů
  • Jílových minerálů
 • Analýza texturních parametrů a sorpčních vlastností
  • Stanovení specifického povrchu
  • Stanovení pórovitosti a distribuce velikosti pórů
  • Stanovení hustoty
  • Studium dynamické sorpce vodních par
 • Charakterizace optických vlastností
  • Stanovení energie zakázaných pasů práškových polovodičů
  • Luminiscenční spektrometrie
 • Charakterizace elektrochemických vlastností
  • Rychlost koroze kovů v elektrolytech (Taffelovy křivky)
  • Mechanismus uvolňování vodíku při elektrolýze
  • Popis dějů probíhajících na elektrodách pomocí impedančních metod
 • Stanovení rheologických vlastností komplexních tekutin
  • Viskozitní funkce
  • Toková křivka
  • Normálové napětí
  • Elasticita
  • Mez toku
  • Charakteristika maziv
  • (HSHT) viskozita
 • Stanovení povrchového a mezifázového napětí
  • Povrchové napětí kapalina – plyn
  • Mezifázové napětí kapalina-kapalina
  • Kontaktní úhel pevná fáze - kapalina – plyn
 • Stanovení tepelné stability materiálů a fázových pochodů
  • Termická analýza
 • Testy ekotoxicity vodných výluhů
  • Stanovení akutní toxicity na dafniích
  • Stanovení semichronické toxicity na hořčici bílé