• Optimalizační výpočty technologických
  • Pinch analýza
  • Bilanční, návrhové a kontrolní výpočty technologických celků