Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Fotokatalyticky aktivní materiály na bázi g-C3N4
 • Fotokatalyticky aktivní kompozitní materiály na bázi jílů a oxidů, sulfidů kovů
 • Kompozity na bázi grafenu, grafen oxidu pro fotokatalytické aplikace.
 • Antibakteriální materiály na bázi jíl/Ag
 • Vodivé polymery na bázi polyanilinu a polypyrrolu
 • Kompozitní materiály typu vodivý polymer/fylosilikát
 • Příprava a analýza nanomateriálů
 • Sorbenty na bázi hydrotalcitů a jemnozrnných metalurgických odpadů
 • Elektrochemické procesy v iontových taveninách a koncentrovaných roztocích
 • Výzkum adsorpce plynů a par na uhlíkatých materiálech
 • Studium reakcí plyn pevná fáze s následnou detekcí vznikajících produktů
 • Příprava modelových vzorků vysokopecních strusek metodou sol-gel
 • Spektrofotometrické stanovení fosfátů a mědi ve vodných roztocích
 • Profilová analýza povrchových vrstev kovů
 • Testy ekotoxicity vodných výluhů
 • Rheologie neNewtonských kapalin (Rheology of non-Newtonian fluids)
 • Vícefázová hydrodynamika soustav kapalina plyn a kapalina kapalina (Multiphase hydrodynamics of g-l, l-l, and l-s systems)
 • Mikroprocesní inženýrství (microprocess engineering)
 • 3D tisk mikrofluidních zařízení (3D printing of microfluidic devices)