• Popularizační aktivity pro širokou veřejnost a základní školy
  • Odborné aktivity pro studenty gymnázií, středních a vysokých škol (přednášky, exkurze, laboratorní práce)