Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Infračervená a Ramanova spektrometrie (kontaktní osoba: Michal Ritz)
 • Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem – analýza chemického složení kovů + povrchová analýza (kontaktní osoba: Jiřina Vontorová)
 • Elementární analýza (kontaktní osoba: Jiřina Vontorová)
  • Stanovení obsahu kyslíku, dusíku a vodíku v kovech
  • Stanovení obsahu uhlíku a síry v kovových a jiných anorganických i organických matricích
 • Rentgenová fluorescenční spektrometrie (kontaktní osoba: Lucie Bartoňová)
 • Luminiscenční spektroskopie nanomateriálů (kontaktní osoba: Jiří Pavlovský)
 • UV-VIS spektrometrie nanomateriálů v pevném i kapalném skupenství (kontaktní osoba: Jiří Pavlovský)
 • Texturní laboratoř (kontaktní osoba: Soňa Študentová)
  • Rtuťová porozimetrie
  • BET analýza a distribuce velikosti pórů
  • Pyknometrie
  • Analyzátor sorpce vodních par (DVS)
 • Cyklická a lineární voltametrie (kontaktní osoba: Šárka LangováPavel Raška)
 • Atomová adsorpční spektrofotometrie (kontaktní osoba: Šárka Langová)
 • Termická analýza pevných vzorků (kontaktní osoba: Bruno Kostura)
 • Tlakový reaktor Ertec Magnum II s mikrovlnným ohřevem do 300 oC (kontaktní osoba: Šárka Langová)
 • Denzitometer DMA 4500 (kontaktní osoba: Petr Pánek)
 • Spektrofotometr Shimadzu UV-1800 (kontaktní osoba: Petr Pánek)
 • Rotační viskozimetr ALPHA Model L (kontaktní osoba: Petr Pánek)
 • Parní osmometr Knauer K-7000 (kontaktní osoba: Petr Pánek)
 • Bodotávek Büchi-540 a STA 409 EP Netzsch (kontaktní osoba: Petr Pánek)
 • Termická analýza (kontaktní osoba: Silvie Vallová)
 • Planetový kulový mlýn Retsch PM 100 (kontaktní osoba: Silvie Vallová)
 • Kalorimetr IKA 200 (kontaktní osoba: Ivan Koutník)
 • Chromatograf Shimadzu GC-2014 (kontaktní osoba: Ivan Koutník)
 • Autokláv LIMBO Büchi (kontaktní osoba: Ivan Koutník)
 • Laboratoř vícefázové hydrodynamiky (kontaktní osoba: Marek Večeř)
  • Stroje a zařízení pro komplexní analýzu kapalin (rheologické vlastnosti, hustota, povrchové napětí, elektrická vodivost, pH, koncentrace specifických iontů)
  • Rotační Rheometr HAAKE MARS 60
  • Ponorné rotační viskozimetry řady Brookfield
  • Kapilární viskozimetry
  • Tenziometr Kruss K11
  • Průmyslový mikroskop s vysokou frekvencí snímání
  • 3D tiskárny technologie FDM a SLA
  • Konduktometrie a potenciometrie
  • Stanovení vlhkosti v pevných materiálech