Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ing. Jana Serenčíšová

Redistribuce yttria a vybraných kovů vzácných zemin při spalování uhlí.

školitel: doc. Mgr. Bartoňová Lucie, Ph.D.

Ing. Aneta Smýkalová

Grafitický C3N4: syntéza a studium fyzikálně-chemických vlastností

školitel: prof. Ing. Praus Petr, Ph.D.

 

Ing. Kryštof Funiok

Využití titanátů pro přípravu keramických kompozitů

školitel: doc. Ing. Matějka Vlastimil, Ph.D.

 

Ing. Tomáš Peterek

Odstraňování škodlivých látek z vodního prostředí s využitím fotokatalyticky aktivního kompozitu g-C3N4/TiO2

školitel: doc. Ing. Matějka Vlastimil, Ph.D.

 

Ing. Radim Huczala

Studium a charakterizace sorpčních mechanismů vybraných organických a anorganických polutantů na modifikovaných metalurgických struskách

školitel: doc. RNDr. Kostura Bruno, Ph.D.

 

Mgr. Novák Vlastimil

Elektrochemická charakterizace redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách.

školitel: doc. RNDr. Kostura Bruno, Ph.D.

 

Ing. Kristýna Marková

Iontové kapaliny jako inhibitory koroze v kyselém a alkalickém prostředí

školitel: doc. Ing. Langová Šárka, CSc.

 

Ing. Pavelka Jan, ING.PAED.IGIP

Získávání levných sorbentů z petrochemických odpadů

školitel: doc. Ing. Pánek Petr, CSc.

 

Ing. Artem Chesalkin 

Výzkum v oblasti vodíkových technologií a palivových článků    

školitel: prof. Ing. Wichterle Kamil, DrSc.

 

Ing. Barbora Špitová

Příprava a charakterizace sorbentů na bázi uhlíku

školitel: doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.

 

Ing. Klusák Jan

Mikroreaktory vyrobené 3D tiskem

školitel: doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.