Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra chemie zajišťuje výuku chemie a souvisejících disciplín v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech na těchto fakultách a pracovištích VŠB-TU Ostrava:

  • Fakulta  materiálově-technologická (FMT)
  • Hornicko-geologická fakulta (HGF)
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)
  • Centrum nanotechnologií (CNT).

Katedra chemie garantuje:

  • Bakalářský studijní program Chemické a environmentální inženýrství

Bakalářské studium

Informace o studiu, studijní plán a možnost uplatnění.