Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název Typ studia Jazyk výuky
617-2072/01 Analytická chemie bakalářské čeština
617-2072/02 Analytická chemie bakalářské angličtina
617-1404/02 Analytická chemie I bakalářské čeština
617-1404/03 Analytická chemie I bakalářské angličtina
617-2026/01 Analytická chemie I. bakalářské čeština
617-1405/02 Analytická chemie II navazující magisterské čeština
617-2025/01 Analytická chemie II. bakalářské čeština
617-0973/01 Analýza paliv doktorské čeština
617-0973/02 Analýza paliv doktorské angličtina
617-2060/01 Aplikace mikroorganismů v biotechnologii bakalářské čeština
617-2038/01 Aplikovaná analytická chemie bakalářské čeština
617-0905/02 Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ doktorské čeština
617-0905/03 Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ doktorské angličtina
617-3013/01 Aplikovaná chemie pro HSE navazující magisterské angličtina
617-2044/01 Bakalářský seminář bakalářské čeština
617-2014/01 Bakalářský seminář I. bakalářské čeština
617-2014/02 Bakalářský seminář I. bakalářské čeština
617-2015/01 Bakalářský seminář II. bakalářské čeština
617-2015/02 Bakalářský seminář II. bakalářské čeština
617-2039/01 Bilance bakalářské čeština
617-2064/01 Cvičení z metod materiálového výzkumu bakalářské čeština
617-2055/01 Ekotoxikologie bakalářské čeština
617-0951/02 Elektrochemie doktorské čeština
617-0976/01 Elektrochemie doktorské čeština
617-0976/02 Elektrochemie doktorské angličtina
617-3003/01 Environmentální aspekty chemických technologií navazující magisterské čeština
617-3019/01 Environmentální aspekty chemických technologií navazující magisterské čeština
617-2063/01 Environmentální technologie bakalářské čeština
617-2065/01 Funkcionalizace nanometeriálů bakalářské angličtina
617-2056/01 Fyzikálně chemické metody studia materiálů bakalářské čeština
617-1901/01 Geochemie uhlí doktorské čeština
617-1901/02 Geochemie uhlí doktorské čeština
617-1011/01 Hydrochemie a analýza vod I magisterské čeština
617-1011/02 Hydrochemie a analýza vod I bakalářské čeština
617-1011/04 Hydrochemie a analýza vod I bakalářské čeština
617-1013/01 Hydrochemie a analýza vod II navazující magisterské čeština
617-1013/02 Hydrochemie a analýza vod II navazující magisterské čeština
617-2059/01 Chemická analýza bakalářské čeština
617-2011/01 Chemické technologie bakalářské čeština
617-2011/02 Chemické technologie navazující magisterské čeština
617-2011/03 Chemické technologie bakalářské čeština
617-2011/04 Chemické technologie navazující magisterské angličtina
617-2028/01 Chemické technologie bakalářské čeština
617-2034/01 Chemické výpočty a praktická cvičení z anorganické chemie bakalářské čeština
617-3012/01 Chemicko-inženýrský projekt navazující magisterské čeština
617-3012/02 Chemicko-inženýrský projekt navazující magisterské čeština
617-0001/10 Chemie bakalářské čeština
617-0001/11 Chemie bakalářské čeština
617-0001/12 Chemie bakalářské čeština
617-0301/01 Chemie bakalářské čeština
617-0301/02 Chemie bakalářské čeština
617-2023/01 Chemie bakalářské čeština
617-2031/01 Chemie bakalářské čeština
617-2031/02 Chemie bakalářské angličtina
617-2032/01 Chemie bakalářské čeština
617-3007/01 Chemie bakalářské
navazující magisterské
čeština
617-3007/02 Chemie navazující magisterské angličtina
617-3007/03 Chemie bakalářské
navazující magisterské
čeština
617-0975/01 Chemie a technologie paliv doktorské čeština
617-0975/02 Chemie a technologie paliv doktorské angličtina
617-0938/02 Chemie hoření a hašení doktorské čeština
617-0938/03 Chemie hoření a hašení doktorské angličtina
617-0310/01 Chemie I. bakalářské
navazující magisterské
čeština
617-0402/02 Chemie I. bakalářské čeština
617-2001/01 Chemie I. bakalářské čeština
617-2001/02 Chemie I. bakalářské angličtina
617-2001/03 Chemie I. bakalářské čeština
617-0501/01 Chemie I. - Obecná a anorganická chemie bakalářské čeština
617-0501/02 Chemie I. - Obecná a anorganická chemie bakalářské angličtina
617-0311/01 Chemie II. bakalářské čeština
617-0403/01 Chemie II. bakalářské čeština
617-2002/01 Chemie II. bakalářské čeština
617-2002/02 Chemie II. bakalářské angličtina
617-2002/03 Chemie II. bakalářské čeština
617-0953/02 Chemie kaustobiolitů doktorské čeština
617-0005/03 Chemie organická bakalářské čeština
617-0005/05 Chemie organická bakalářské čeština
617-0974/01 Chemie uhlíku doktorské čeština
617-0974/02 Chemie uhlíku doktorské angličtina
617-3001/01 Chemie životního prostředí navazující magisterské čeština
617-3001/02 Chemie životního prostředí navazující magisterské čeština
617-2036/01 Chemometrie bakalářské čeština
617-3015/01 Chemometrie navazující magisterské čeština
617-3016/01 Identifikace látek navazující magisterské čeština
617-4000/01 Identifikace látek navazující magisterské angličtina
617-2037/01 Instrumentální analýza bakalářské čeština
617-1020/03 Interkalované nanomateriály navazující magisterské čeština
617-1020/04 Interkalované nanomateriály navazující magisterské angličtina
617-3025/01 Interkalované nanomateriály navazující magisterské čeština
617-3025/02 Interkalované nanomateriály navazující magisterské angličtina
617-1902/01 Kapitoly z instrumentální analýzy doktorské čeština
617-1902/02 Kapitoly z instrumentální analýzy doktorské čeština
617-0955/02 Kapitoly z organické chemie doktorské čeština
617-0967/01 Kapitoly z organické chemie doktorské čeština
617-0967/02 Kapitoly z organické chemie doktorské angličtina
617-0967/03 Kapitoly z organické chemie doktorské čeština
617-0967/04 Kapitoly z organické chemie doktorské angličtina
617-2027/01 Kvalita v analytické chemii bakalářské čeština
617-2073/01 Laboratorní cvičení z analytické chemie bakalářské čeština
617-2073/02 Laboratorní cvičení z analytické chemie bakalářské angličtina
617-2022/01 Laboratorní cvičení z chemie bakalářské čeština
617-2022/02 Laboratorní cvičení z chemie bakalářské angličtina
617-2069/01 Laboratorní cvičení z organické chemie bakalářské čeština
617-2069/02 Laboratorní cvičení z organické chemie bakalářské angličtina
617-2030/01 Laboratoře procesního inženýrství bakalářské čeština
617-2030/02 Laboratoře procesního inženýrství navazující magisterské čeština
617-2020/01 Laboratoř organické chemie bakalářské čeština
617-2020/02 Laboratoř organické chemie bakalářské angličtina
617-2074/01 Makromolekulární chemie bakalářské čeština
617-2016/01 Metody analýzy životního prostředí bakalářské čeština
617-2007/01 Metody instrumentální analýzy bakalářské
navazující magisterské
čeština
617-1903/01 Metody instrumentální analýzy I doktorské čeština
617-1903/02 Metody instrumentální analýzy I doktorské angličtina
617-0968/01 Metody instrumentální analýzy I. doktorské čeština
617-0968/02 Metody instrumentální analýzy I. doktorské angličtina
617-0968/03 Metody instrumentální analýzy I. doktorské čeština
617-2006/01 Metody klasické analýzy bakalářské
navazující magisterské
čeština
617-2006/02 Metody klasické analýzy bakalářské čeština
617-2006/03 Metody klasické analýzy bakalářské čeština
617-2009/01 Metody kontroly kvality bakalářské čeština
617-1802/02 Metody monitorování životního prostředí navazující magisterské angličtina
617-3009/01 Metody monitorování životního prostředí navazující magisterské čeština
617-3009/02 Metody monitorování životního prostředí navazující magisterské čeština
617-4001/01 Metody monitorování životního prostředí navazující magisterské angličtina
617-0972/01 Metody přípravy katalyzátorů doktorské čeština
617-0972/02 Metody přípravy katalyzátorů doktorské angličtina
617-3028/01 Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů navazující magisterské čeština
617-3028/02 Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů navazující magisterské angličtina
617-3006/01 Modelování chemicko-technologických procesů navazující magisterské čeština
617-3011/01 Modelování chemicko-technologických procesů navazující magisterské čeština
617-3011/02 Modelování chemicko-technologických procesů navazující magisterské čeština
617-2062/01 Nanomateriály a životní prostředí bakalářské čeština
617-1801/01 Numerické metody v analytické chemii navazující magisterské čeština
617-1801/02 Numerické metody v analytické chemii navazující magisterské angličtina
617-2018/01 Obecná a anorganická chemie bakalářské čeština
617-2018/02 Obecná a anorganická chemie bakalářské angličtina
617-2033/01 Obecná a anorganická chemie bakalářské čeština
617-2021/01 Obecná chemie bakalářské čeština
617-2021/02 Obecná chemie bakalářské angličtina
617-2013/01 Oborová praxe bakalářské čeština
617-2013/02 Oborová praxe bakalářské čeština
617-2047/01 Oborový seminář I. bakalářské čeština
617-2048/01 Oborový seminář II. bakalářské čeština
617-2049/01 Oborový seminář III. bakalářské čeština
617-2050/01 Oborový seminář IV. bakalářské čeština
617-2051/01 Oborový seminář V. bakalářské čeština
617-2052/01 Oborový seminář VI. bakalářské čeština
617-2046/01 Odborná stáž bakalářské čeština
617-2068/01 Organická a makromolekulární chemie bakalářské čeština
617-2068/02 Organická a makromolekulární chemie bakalářské angličtina
617-2005/01 Organická chemie bakalářské čeština
617-2005/02 Organická chemie bakalářské čeština
617-2019/01 Organická chemie bakalářské
navazující magisterské
čeština
617-2019/02 Organická chemie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
617-2035/01 Organická chemie bakalářské čeština
617-3021/01 Organická chemie navazující magisterské čeština
617-0016/05 Organická chemie a biochemie bakalářské čeština
617-0012/03 Organická chemie a chemie hasiv bakalářské čeština
617-2066/01 Organická chemie a chemie hasiv bakalářské čeština
617-0948/01 Pokročilá anorganická chemie doktorské čeština
617-0977/01 Pokročilá anorganická chemie doktorské čeština
617-0977/02 Pokročilá anorganická chemie doktorské angličtina
617-3005/01 Pokročilé analytické metody navazující magisterské čeština
617-3023/01 Pokročilé analytické metody navazující magisterské čeština
617-3024/01 Polymerní materiály navazující magisterské čeština
617-2061/01 Principy a aplikace molekulární biotechnologie bakalářské čeština
617-0957/02 Procesní inženýrství doktorské čeština
617-0957/03 Procesní inženýrství doktorské čeština
617-0963/01 Procesní inženýrství doktorské čeština
617-0963/02 Procesní inženýrství doktorské angličtina
617-0966/01 Procesní inženýrství doktorské čeština
617-0966/02 Procesní inženýrství doktorské angličtina
617-3010/01 Procesní inženýrství navazující magisterské čeština
617-2017/01 Procesní inženýrství I bakalářské čeština
617-2017/02 Procesní inženýrství I navazující magisterské čeština
617-0929/02 Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek doktorské čeština
617-0929/03 Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek doktorské angličtina
617-0958/02 Přenosové jevy doktorské čeština
617-0964/01 Přenosové jevy doktorské čeština
617-0969/01 Přenosové jevy doktorské čeština
617-0969/02 Přenosové jevy doktorské angličtina
617-0969/03 Přenosové jevy doktorské čeština
617-0969/04 Přenosové jevy doktorské angličtina
617-0969/05 Přenosové jevy doktorské čeština
617-0969/06 Přenosové jevy doktorské angličtina
617-3002/02 Přenosové jevy navazující magisterské čeština
617-3022/01 Přenosové jevy navazující magisterské čeština
617-0803/02 Přenosové jevy II. navazující magisterské angličtina
617-2045/01 Specifická příprava na odbornou stáž bakalářské čeština
617-1012/01 Stanovení škodlivin navazující magisterské čeština
617-1012/02 Stanovení škodlivin bakalářské čeština
617-1012/03 Stanovení škodlivin bakalářské čeština
617-2070/01 Systematická anorganická chemie bakalářské čeština
617-2070/02 Systematická anorganická chemie bakalářské angličtina
617-2043/01 Technologické laboratoře bakalářské čeština
617-2040/01 Technologický software bakalářské čeština
617-2012/01 Technologie a analýza paliv bakalářské čeština
617-3020/01 Technologie a analýza paliv navazující magisterské čeština
617-4002/01 Technologie a analýza paliv navazující magisterské angličtina
617-0960/02 Technologie paliv doktorské čeština
617-3008/01 Technologie polymerních materiálů navazující magisterské čeština
617-0961/02 Textura a chování uhlíkatých látek doktorské čeština
617-3014/01 Texturní a strukturní analýza navazující magisterské čeština
617-2024/01 Toxikologie bakalářské čeština
617-3004/01 Toxikologie navazující magisterské čeština
617-3026/01 Úvod do procesního inženýrství navazující magisterské čeština
617-2041/01 Úvod do přenosových jevů bakalářské čeština
617-0965/01 Vícefázová hydrodynamika doktorské čeština
617-0970/01 Vícefázová hydrodynamika doktorské čeština
617-0970/02 Vícefázová hydrodynamika doktorské angličtina
617-0978/01 Vybrané kapitoly z chemie doktorské čeština
617-0978/02 Vybrané kapitoly z chemie doktorské angličtina
617-3029/01 Vybrané kapitoly z chemie navazující magisterské čeština
617-3029/02 Vybrané kapitoly z chemie navazující magisterské angličtina
617-0949/01 Vybrané kapitoly z chemie doktorské čeština
617-0949/02 Vybrané kapitoly z chemie doktorské angličtina
617-2008/01 Výpočty v analytické chemii bakalářské čeština
617-2008/02 Výpočty v analytické chemii bakalářské čeština
617-2008/03 Výpočty v analytické chemii bakalářské angličtina
617-0971/01 Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL doktorské čeština
617-0971/02 Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL doktorské angličtina
617-1904/01 Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL doktorské čeština
617-1904/02 Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL doktorské angličtina
617-3027/01 Základní laboratoř procesního inženýrství navazující magisterské čeština
617-2067/01 Základní výpočty v chemii bakalářské čeština
617-2067/02 Základní výpočty v chemii bakalářské angličtina
617-1019/01 Základy analytické chemie navazující magisterské čeština
617-1805/01 Základy analytické chemie navazující magisterské čeština
617-2004/01 Základy analytické chemie bakalářské čeština
617-2004/02 Základy analytické chemie navazující magisterské čeština
617-2004/03 Základy analytické chemie bakalářské angličtina
617-2054/01 Základy biochemie bakalářské čeština
617-2058/01 Základy biotechnologie bakalářské čeština
617-2042/01 Základy chemického inženýrství bakalářské čeština
617-0018/01 Základy chemie bakalářské čeština
617-0018/02 Základy chemie bakalářské čeština
617-0018/03 Základy chemie bakalářské
navazující magisterské
čeština
617-0018/07 Základy chemie bakalářské angličtina
617-2003/01 Základy chemie bakalářské čeština
617-2003/02 Základy chemie bakalářské čeština
617-2053/01 Základy molekulární biologie bakalářské čeština
617-2010/01 Základy procesního inženýrství bakalářské čeština
617-2010/02 Základy procesního inženýrství bakalářské angličtina
617-2029/01 Základy procesního inženýrství bakalářské čeština
617-2029/02 Základy procesního inženýrství navazující magisterské čeština
617-2071/01 Základy toxikologie bakalářské čeština
617-2071/02 Základy toxikologie bakalářské angličtina
617-2057/01 Základy vybraných experimentálních metod bakalářské čeština