Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
617-1404 Analytická chemie I
617-1405 Analytická chemie II
617-0905 Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/
617-1011 Hydrochemie a analýza vod I
617-1013 Hydrochemie a analýza vod II
617-0001 Chemie
617-0310 Chemie I.
617-0311 Chemie II.
617-0005 Chemie organická
617-0016 Organická chemie a biochemie
617-0957 Procesní inženýrství
617-0929 Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek
617-0958 Přenosové jevy
617-0018 Základy chemie

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
617-1404 Analytická chemie I
617-1405 Analytická chemie II
617-2014 Bakalářský seminář I.
617-2015 Bakalářský seminář II.
617-0951 Elektrochemie
617-3003 Environmentální aspekty chemických technologií
617-1901 Geochemie uhlí
617-2011 Chemické technologie
617-3012 Chemicko-inženýrský projekt
617-2001 Chemie I.
617-2002 Chemie II.
617-0953 Chemie kaustobiolitů
617-3001 Chemie životního prostředí
617-1902 Kapitoly z instrumentální analýzy
617-0955 Kapitoly z organické chemie
617-2016 Metody analýzy životního prostředí
617-2007 Metody instrumentální analýzy
617-1903 Metody instrumentální analýzy I
617-2006 Metody klasické analýzy
617-2009 Metody kontroly kvality
617-3009 Metody monitorování životního prostředí
617-3006 Modelování chemicko-technologických procesů
617-2013 Oborová praxe
617-2005 Organická chemie
617-0948 Pokročilá anorganická chemie
617-3005 Pokročilé analytické metody
617-0957 Procesní inženýrství
617-2017 Procesní inženýrství I
617-0958 Přenosové jevy
617-2012 Technologie a analýza paliv
617-0960 Technologie paliv
617-3008 Technologie polymerních materiálů
617-3004 Toxikologie
617-0965 Vícefázová hydrodynamika
617-2008 Výpočty v analytické chemii
617-1904 Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL
617-2004 Základy analytické chemie
617-2003 Základy chemie
617-2010 Základy procesního inženýrství

Fakulta strojní

Kód Název
617-0301 Chemie
617-2020 Laboratoř organické chemie
617-2018 Obecná a anorganická chemie
617-2019 Organická chemie
617-0957 Procesní inženýrství
617-0958 Přenosové jevy
617-0960 Technologie paliv

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kód Název
617-0018 Základy chemie

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kód Název
617-0001 Chemie
617-0938 Chemie hoření a hašení
617-0005 Chemie organická
617-0012 Organická chemie a chemie hasiv
617-0957 Procesní inženýrství
617-0958 Přenosové jevy
617-0949 Vybrané kapitoly z chemie
617-0018 Základy chemie

Univerzitní studijní programy

Kód Název
617-0501 Chemie I. - Obecná a anorganická chemie
617-1020 Interkalované nanomateriály
617-2020 Laboratoř organické chemie
617-3009 Metody monitorování životního prostředí
617-3011 Modelování chemicko-technologických procesů
617-2018 Obecná a anorganická chemie
617-2019 Organická chemie
617-3010 Procesní inženýrství
617-2004 Základy analytické chemie
617-0018 Základy chemie