Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoře

    Spektrální

 • Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem: Spectruma GDA 750
 • Atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací: Varian AA280 FS
 • Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací: Varian AA280 Z
 • Infračervený spektrometr: Thermo Scientific Nexus 470*
 • Infračervený mikroskop: Thermo Scientific iN10*
 • Disperzní Ramanův spektrometr: Thermo Scientific DXR SmartRaman*
 • Disperzní Ramanův mikroskop: Thermo Scientific DXR Microscope*
 • Vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr: Thermo Fisher ARL PERFORM´X 4200 W*
 • Fotoluminiscenční spektroskopie: FLSP920 Series Edinburgh Instruments, Ltd*
 • UV-VIS včetně DRS techniky: Shimadzu UV-2600 (IRS-2600Plus)
 • Spektrofotometr: UV-1800 Shimadzu
 • UV-VIS spektrometr: Unicam

    Separační

 • Kapilární izotachoforéza
 • Chromatograf: Shimadzu GC-2014

    Elementární analýza

 • Termoevoluční analyzátor pro stanovení obsahu kyslíku, dusíku a vodíku v kovech: Eltra ONH 2000*
 • Spalovací analyzátor pro stanovení obsahu uhlíku a síry v kovových a jiných anorganických i organických matricích: Eltra CS 2000*

    Texturní laboratoř

 • Rtuťová porozimetrie: Autopore 9500, Micromeritic
 • BET analýza: Sorptomatic 1990, ThermoFinnigan
 • Pyknometrie: Pycnomatic Porotec
 • Analyzátor sorpce vodních par (DVS): DVS Advantage 1

    Elektrochemické metody

 • Polarograf: ECO - TRIBO POLAROGRAF
 • Měření pH: WTW inoLab pH Level 1
 • Konduktometr: WTW inoLab Cond Level 1
 • Potenciometr: WTW inoLab pH7110, WTW inoLab Series pH720
 • Elektrochemický analyzátor: ECAFLOW
 • Měření charakteristik elektrodových reakcí v roztocích a taveninách: VoltaLab 40

    Měření rheologických a vybraných dalších vlastností roztoků a suspenzí

 • Rotační viskozimetr: Haake RheoStress RS 100
 • Rotační viskozimetr: ALPHA Model L
 • Ponorný rotační viskozimetr: Rheotec
 • Sada kapilárních viskozimetrů a stalagmometrů
 • Sestava pro vizualizaci toku + software pro analýzu obrazu
 • Software pro simulaci technologických celků Aspen Plus(R)
 • Denzitometer: DMA 4500
 • Parní osmometr: Knauer K-7000

   Termická analýza

 • Analyzátor NETZSCH STA 409 EP, možnosti měření v režimu TG/DTA, resp. TG/DSC
 • Bodotávek: Büchi-540 
 • Kalorimetr: IKA 200

  Příprava a úprava vzorků

 • Vysokoteplotní pec LAC VP 10/17 s příslušenstvím“ do teplot 1600oC
 • Autokláv LIMBO Büchi
 • Sartorius Vivaflow 200 – filtrační zařízení k separaci nanočástic
 • Aparatura pro přípravu sorbentů a katalyzátorů na bázi hydrotalcitu
 • Tlakový reaktor s mikrovlnným ohřevem ERTEC MAGNUM 2
 • Vícefázový airlift reaktor
 • Protiproudý reaktor s divergentním kanálem pro studium levitujících částic
 • Mechanický lis pro přípravu vzorků - Leco
 • Zařízení pro úpravu vzorků broušením - Leco 
 • Planetový kulový mlýn Retsch PM 100
 • Sušárny
 • Muflové pece

* Zařízení jsou k dispozici v rámci infrastruktury pracoviště RMTVC