Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP107/11/1918 Výzkum nanočástic sulfidů zinku a kadmia deponovaných na fylosilikátech pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého 2011 2013
GPP106/10/P267 Systémová analýza tepelné degradace odpadních materiálů 2010 2012
GA104/09/0972 Přístěnné efekty při toku mikrodisperzních kapalin: zdánlivý skluz a elektrokinetický potenciál 2009 2011
GA104/07/1110 Hydrodynamika a transportní jevy ve vícefázových soustavách: od mikroměřítka k makroměřítku 2007 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FI-IM5/146 Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2021/46 Základní a aplikovaný výzkum v oblasti chemie materiálů 2021 2021
SP2020/44 Chemické a fyzikální vlastnosti vybraných materiálů 2020 2020
SP2019/142 Chemické a fyzikální vlastnosti heterostrukturních materiálů 2019 2019
SP2018/79 Heterostrukturní materiály pro chemicko-inženýrské aplikace 2018 2018
SP2017/50 Heterostrukturní kompozitní materiály 2017 2017
SP2016/77 Příprava a vlastnosti vybraných oxidických sorbentů a nanokompozitních materiálů 2016 2016
SP2015/76 Studium fyzikálně-chemických procesů na povrchu uhlíkatých a oxidických sorbentů a nanokompozitů na bázi průmyslových odpadů 2015 2015
SP2014/43 Příprava nanokompozitů a sorbentů z materiálů vzniklých úpravou a zpracováním průmyslových odpadů. 2014 2014
ROZP2013/1 Modernizace vědecko-výzkumných laboratoří katedry chemie 2013 2013
SP2013/37 Optimalizace chemických procesů vedoucích k zhodnocení průmyslových odpadů při jejich sanaci 2013 2013
SP2012/17 Charakterizace transportních procesů probíhajících při sanaci průmyslových odpadů. 2012 2012
ROZP2011/CSM59 Modernizace chemických laboratoří pro akreditovaný obor Chemie a technologie paliv 2011 2011
SP2011/41 Transportní procesy ve vícefázových systémech 2011 2011
SP/201095 Výzkum v oblasti vstupních surovin a výstupních materiálů z pyrolýzního procesu 2010 2010
MSM6198910019 Procesy snižování produkce CO2 - DeCOxProcesy 2005 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/63 Metoda dynamického rozptylu světla pro charakterizaci suspenzí 2021 2021
FRVS2014/201 Inovace předmětu Elektrochemie doktorského studijního programu Metalurgie (P2106). 2014 2014

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TO01000250 Nové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva 2021 2023