Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP107/11/1918 Výzkum nanočástic sulfidů zinku a kadmia deponovaných na fylosilikátech pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého 2011 2013
GPP106/10/P267 Systémová analýza tepelné degradace odpadních materiálů 2010 2012
GA104/09/0972 Přístěnné efekty při toku mikrodisperzních kapalin: zdánlivý skluz a elektrokinetický potenciál 2009 2011
GA104/07/1110 Hydrodynamika a transportní jevy ve vícefázových soustavách: od mikroměřítka k makroměřítku 2007 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FI-IM5/146 Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2020/44 Chemické a fyzikální vlastnosti vybraných materiálů 2020 2020
SP2019/142 Chemické a fyzikální vlastnosti heterostrukturních materiálů 2019 2019
SP2018/79 Heterostrukturní materiály pro chemicko-inženýrské aplikace 2018 2018
SP2017/50 Heterostrukturní kompozitní materiály 2017 2017
SP2016/77 Příprava a vlastnosti vybraných oxidických sorbentů a nanokompozitních materiálů 2016 2016
SP2015/76 Studium fyzikálně-chemických procesů na povrchu uhlíkatých a oxidických sorbentů a nanokompozitů na bázi průmyslových odpadů 2015 2015
SP2014/43 Příprava nanokompozitů a sorbentů z materiálů vzniklých úpravou a zpracováním průmyslových odpadů. 2014 2014
ROZP2013/1 Modernizace vědecko-výzkumných laboratoří katedry chemie 2013 2013
SP2013/37 Optimalizace chemických procesů vedoucích k zhodnocení průmyslových odpadů při jejich sanaci 2013 2013
SP2012/17 Charakterizace transportních procesů probíhajících při sanaci průmyslových odpadů. 2012 2012
ROZP2011/CSM59 Modernizace chemických laboratoří pro akreditovaný obor Chemie a technologie paliv 2011 2011
SP2011/41 Transportní procesy ve vícefázových systémech 2011 2011
SP/201095 Výzkum v oblasti vstupních surovin a výstupních materiálů z pyrolýzního procesu 2010 2010
MSM6198910019 Procesy snižování produkce CO2 - DeCOxProcesy 2005 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/201 Inovace předmětu Elektrochemie doktorského studijního programu Metalurgie (P2106). 2014 2014