Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

BEDNÁREK, Jan, Ivan KOUTNÍK, Barbora SOKOLOVÁ, Martina VRÁBLOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ a Gerardo CRUZ. Adsorpce léčiv z vodného prostředí na aktivní uhlí na bázi biomasy. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2019. 213 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
REBILASOVÁ, Silvie, Vlastimil MATĚJKA, Kryštof FONIOK, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jozef VLČEK. Utilization of photoactive clay/TiO2 and quartz/TiO2 composites in cement pastes. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 172-174 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
MATĚJKOVÁ, Petra, Vlastimil MATĚJKA a Jozef VLČEK. Activation of granulated blast furnace slag using powder activator. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 183 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Gabriela KRATOŠOVÁ, Radim ŠKUTA, Sajjan SATHISH a Khalid LAFDI. Structural study of thin films of graphene oxide with biosilver nanoparticles. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 82 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Lenka KULHÁNKOVÁ. Enhancement of electrical conductivity and stability of poly(pyrrole) by intercalation into montmorillonite. Ostrava: Tanger, 2018. 90 s. ISBN 978-80-87294-85-7. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Václav DOBIÁŠ a Petr MOHYLA. Utilization of GDOES for the Study of Friction Layers Formed on the Surface of Brake Discs During the Friction Process. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2016. 91 s. ISBN 978-80-553-2636-8. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Jana SEIDLEROVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Ivan KOLOMAZNÍK a Marta VALÁŠKOVÁ. UPTAKE OF Ce(III) AND Ce(IV) ON MONTMORILLONITE. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
RAŠKA, Miroslav, Marek VEČEŘ a Kamil WICHTERLE. Statistické vyhodnocení relativní pozice páru vyplouvajících bublin. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 138 s. ISBN 978-80-02-02500-9. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Vágnerová KLÁRA, Zdenek LACNÝ, Lenka MATĚJOVÁ, Ceślarov MONIKÁ, Petr PRAUS, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A VOD FOTO- INDUKOVANÝMI JEVY NA TENKÝCH VRSTVÁCH NA BÁZI TiO2. Praha: Česká společnost chemická, 2014. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOHUTOVÁ, Hana a Bruno KOSTURA. RETENCE Cu(II) A Cd(II) POMOCÍ OXYHUMOLITU Z VODNÝCH ROZTOKŮ OBSAHUJÍCÍCH TAKÉ FOSFÁTY. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2013. 225-226 s. ISSN 1336-7242. [Detail]
SERENČÍŠOVÁ, Jana, Jiřina VONTOROVÁ, Zdeněk KLIKA a Alena KOŽUŠNÍKOVÁ. Závislost technologických parametrů na texturních a chemických vlastnostech koksů. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2013. 232 s. ISSN 1336-7242. [Detail]
SMATANOVÁ, Nikola, Marek VEČEŘ a Ivan KOUTNÍK. Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2013. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOHUTOVÁ, Hana a Bruno KOSTURA. Dvoustupňová sorpce Cu(II) a fosfátů z vodných roztoků pomocí oxyhumolitu a anorganických oxidových soustav. Praha: Česká společnost chemická, 2012. 597 s. ISSN 0009-2770. [Detail]
KOHUTOVÁ, Hana, Bruno KOSTURA a Juraj LEŠKO. ODSTRAŇOVÁNÍ MĚDI (II) POMOCÍ OXYHUMOLITU Z ODPADNÍCH VOD OBSAHUJÍCÍCH FOSFÁTY. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2011. 255 s. ISSN 1336-7242. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Marek VEČEŘ a Kamil WICHTERLE. Vliv geometrických parametrů na dvoufázovou hydrodynamiku airlift reaktoru. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. ISBN 978-80-905035-0-2. [Detail]
VEČEŘ, Marek, Pavel LEŠTINSKÝ a Kamil WICHTERLE. Stabilita vyplouvajících bublin v protiproudu. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. ISBN 978-80-905035-0-2. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Marek VEČEŘ, Kamil WICHTERLE a Petri VÄYRYNEN. Hydrodynamics of reactor with internal circulation loop: experiment vs. CFD simulation. Franfurkt am Main: DECHEMA e.V., 2011. [Detail]
VEČEŘ, Marek, Ondřej WEIN a Věra PĚNKAVOVÁ. The role od aaparent wall slip effect in experimental rheology. Franfurkt am Main: DECHEMA e.V., 2011. [Detail]
VEČEŘ, Marek, Pavel LEŠTINSKÝ a Kamil WICHTERLE. Bubble rising in countercurrent flow. Franfurkt am Main: DECHEMA e.V., 2011. [Detail]
MIKULOVÁ, Zuzana. Pyrolysis of selected polymer-based materials. Craiova: University of Craiova, 2011. ISBN 978-606-11-1893-9. [Detail]

Přednáška nebo poster

JANKOVSKÁ, Zuzana, Esmeralda MENDOZA, Michal VAŠTYL, Jose SOLIS, Monica GOMEZ a Lenka MATĚJOVÁ. Nanostructured CuO-ZnO and TiO2-CuO prepared by various methods and comparison of their photocatalytic activity. 2019. [Detail]
RAŠKA, Pavel a Juraj LEŠKO. Přímá elektrochemická redukce hematitu v taveninách soustavy NaOH-H2O. 2014. [Detail]
RAŠKA, Pavel, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Fotovoltaika a zelená metalurgie. 2014. [Detail]
SMATANOVÁ, Nikola, Marek VEČEŘ a Ivan KOUTNÍK. EFFECT OF CHEMICAL ACTIVATION ON SORPTION CHARACTERISTICS OF CARBONACEOUS MATTER AT DIFFERENT PRESSURE. 2013. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Pavla ČAPKOVÁ a Sylva HOLEŠOVÁ. Molecular modeling of montmorillonite intercalated with 1H-imidazole and 2-phenylimidazole. 2010. [Detail]