Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie CHLEBÍKOVÁ, Michal RITZ, Sylva HOLEŠOVÁ, Daniela PLACHÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Frýdek Místek: Tiskárna Kleinwächter, 2014. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
ŠKUTA, Radim. Dehydration processes of alkaline silicates hardening. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Dekanát - Edičné stredisko, 2014. ISBN 978-80-553-1850-9. [Detail]
LANGOVÁ, Šárka. Acid base properties of oxide systems in melts and aqueous solutions. Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing GmbHH&Co. KG, 2011. ISBN 978-3-8443-1474-8. [Detail]

Kapitola v knize

PRAUS, Petr, Bartul ZACHARIE a Trenor JÉRÔME. Nanocomposite of Montmorillonite and ZnS Nanoparticles: Preparation and Application for Photocatalysis. In: Advances in Nanotechnology. Hauppauge, New York, USA: Nova Science Publishers Inc, 2016. s. 59-76. ISBN 978-1-63484-837-4. [Detail]
RITZ, Michal a ... .... Analýza vzorků půdy nalezené na předmětech z pozdní doby bronzové metodou infračervené spektroskopie. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 40-45. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina a Viktor KANICKÝ. Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES). In: Zásady a možnosti analýzy anorganických látek : učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K01-2014. Český Těšín: 2THETA, 2014. s. 71-79. ISBN 978-80-260-7238-6. [Detail]
WEIN, Ondřej, Martin ZATLOUKAL, Marek VEČEŘ, Jaroslav TIHON a Věra PĚNKAVOVÁ. AWS Viscometry - Principles and Applications. In: Novel Trends in Rheology IV. Berlín: Springer, 2012. s. 127-146. ISBN 978-0-7354-0935-4. [Detail]