Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

WICHTERLE, Kamil a Marek VEČEŘ. Patro pro destilační a stripovací kolonu. 2019. [Detail]
BUJOK, Petr, Miloš WEIPER, Petr PÁNEK a Krysztof LABUS. Reakční komora. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Lubomír KŘÍŽ, Jana SUCHÁNKOVÁ, Marek ČÁSLAVSKÝ a Šárka LANGOVÁ. Kontaktorová hlavice pro odstraňování kontaminantu, zejména sulfanu a sulfidické síry z vody. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
WICHTERLE, Kamil, Marek VEČEŘ a Jakub KORPAS. Způsob separace zinku z pozinkovaného železného šrotu. 2015. [Detail]

Certifikovaná metodika

BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Petr PÁNEK a Krzysztof LABUS. Metodika měření na laboratorních aparaturách - reakčních komorách řady RK 1. 2011. [Detail]
KOLAT, Pavel, Václav ROUBÍČEK a Bohumír ČECH. Postupy pro stanovení podmínek energetického využití dřevních odpadů. Ostrava: ČR-Státní energetická inspekce, 2010. [Detail]
KOLAT, Pavel, Václav ROUBÍČEK, Andrea SAMOLEJOVÁ a Jaroslav KOZACZKA. Hodnocení energetické účinnosti technologických procesů. Ostrava: ČR-Státní energetická inspekce, 2010. [Detail]