Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

SMÝKALOVÁ, Aneta, Jan ŠTORCH, Jaroslav ŽÁDNÝ a Petr PRAUS. Preparation of sulphur doped graphitic carbon nitride using different techniques. In: 9th Czech-Austrian workshop : New Trends in Photo and Electro Catalysis : 20th May - 23rd May 2019, Hotel Happy star, Hnanice, Czech Republic. Praha: University of Chemistry and Technology Prague, 2019. s. 30-30. ISBN 978-80-7592-041-6. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petra VÁŇOVÁ a Petr MOHYLA. CHARAKTERIZACE Zn-Ni POVLAKU RF-GDOES A EDX ANALÝZOU. In: PROMATTEN 2019 : progresivní materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 6.-8.11.2019, Malá Morávka. Ostrava: Fineng, 2019. s. 96-101. ISBN 978-80-270-6857-9. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiřina VONTOROVÁ, Kristýna STERNADELOVÁ a Jiřina VONTOROVÁ. Analýza vlastností svarového spoje na trubce vyrobené technologií SLM. In: PROMATTEN 2019 : progresivní materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 6.-8.11.2019, Malá Morávka. Ostrava: Fineng, 2019. ISBN 978-80-270-6857-9. [Detail]
STERNADELOVÁ, Kristýna, Petr MOHYLA a Jiřina VONTOROVÁ. Vlastnosti a mikrostruktura modelovaných pásem tepelně ovlivněné oblasti oceli P92. In: PROMATTEN 2018 : progresivni materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 8. - 9. 11. 2018, Vidly, Vrbno pod Pradědem. Ostrava: Flash Steel Power, 2018. s. 21-27. ISBN 978-80-905947-4-6. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina a Petr MOHYLA. POPIS VRSTVY VZNIKLÉ GALVANICKÝM ZINKOVÁNÍM S VYUŽITÍM RF-GDOES. In: PROMATTEN 2018 : progresivni materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 8. - 9. 11. 2018, Vidly, Vrbno pod Pradědem. Ostrava: Flash Steel Power, 2018. s. 90-95. ISBN 978-80-905947-4-6. [Detail]
ROUPCOVÁ, Petra, Karel KLOUDA a Jiří PAVLOVSKÝ. Příspěvek k monitorování ekotoxicity u uhlíkatých nanočástic na bázi grafenu. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference : recenzované periodikum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-7385-175-0. [Detail]
MOHYLA, Petr, Lukáš HAVELKA a Jiřina VONTOROVÁ. Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti svarových spojů oceli P92 svařených metodou TIG. In: Kotle a energetická zařízení 2016 : sborník XXV. ročníku konference : 14. – 16. března 2016, Brno, Česko. [Česko]: [s.n.], 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina a David BENEŠ. Testování správnosti měření tloušťky Zn vrstvy magneticko-indukční metodou. In: ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ. Český Těšín2015. s. 154-158. ISBN 978-80-86380-75-9. [Detail]
KLIMKOVÁ, Lenka, Jiří PAVLOVSKÝ a Ondřej CHOBOLA. Využití modifikovaných jílů na dekontaminaci chemických látek. In: Hazmat Protect 2014 : 11. – 12. listopadu 2014. Milín: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2014. s. 23-33. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina a Petr MOHYLA. Porovnání metod stanovení chemického složení ocelí vhodných pro energetiku. In: Hutnícka analytika 2014 : zborník prednášok. Český Těšín: 2THETA, 2014. s. 35-38. ISBN 978-80-86380-72-8. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Lenka MATĚJOVÁ, Jiří HORÁK, Jana KUKUTSCHOVÁ, Jozef JANDAČKA a Michal HOLUBČÍK. TiO2 based nanostructured materials studied by thermogravimetric methods. In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014 : XIX. International Scientific Conference : 09.4. - 11.4. 2014, Nízké Tatry, Slovakia. Žilina: University of Žilina, 2014. s. 77-82. ISBN 978-80-554-0855-2. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina. Využití instrumentálních metod při analýze oceli P92. In: Závěrečná konference projektu ESF s názvem: "Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství" : sborník příspěvků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 31. ISBN 978-80-248-3460-3. [Detail]
VALLOVÁ, Silvie a Jana SEIDLEROVÁ. Pyrolysis of Grinding Sludges in the Presence of Waste Organic Materials: Their Characterization and Optimization of This Process. In: 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference : book of contribution : 24.6.- 27.6.2013, Pardubice, Czech Republic. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 193-195. ISBN 978-80-7395-603-5. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Silvie VALLOVÁ, Roman GABOR a Jana SEIDLEROVÁ. Characterization of steelmaking sludge and possibility of thermal treatment. In: ISDM 2013 : XX International Students' Day of Metallurgy : March 14-16th, 2013, Cracow, Poland : proceedings. Krakow: Akapit Krakow, 2013. s. 1-8. ISBN 978-83-63663-14-8. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Vlastimil MATĚJKA, Václav DOBIÁŠ a Petr MOHYLA. Metody stanovení chemického složení chromových modifikovaných ocelí pro energetiku. In: PROMATTEN 2013 : progresivní materiály a technologie v energetice : sborník přednášek odborné konference : 14.-15. 11. 2013, Vidly, Vrbno pod Praděděm. Ostrava: Flash Steel Power, 2013. s. 88-95. ISBN 978-80-260-5250-0. [Detail]
VALLOVÁ, Silvie a Martin HUMMEL. Use of Thermal Analysis to Bentonite Evaluation. In: International Symposium on Earth Science and Technology 2010. Fukuoka: Faculty of Engineering Kyushu University, 2010. s. 407-409. ISBN 978-4-9902356-0-4. [Detail]
BARTOŇOVÁ, Lucie, Zdeněk KLIKA, Pavel KOLAT a Václav ROUBÍČEK. Effect of coal combustion boiler output on elemental redistribution within the combustion chamber. In: Ročenka VŠB-TUO. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. s. 1-4. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina MATĚJŮ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. EFFECT OF SILVER DOPING ON THE TIO2 FOR PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF CO2. In: Ročenka VŠB-TUO. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2113-9. [Detail]

Článek nehodnocený

TROPPOVÁ, Ivana, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Michal RITZ, Petr PRAUS a Kamila KOČÍ. Unconventionally prepared TiO2/g-C3N4 photocatalysts for photocatalytic decomposition of nitrous oxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2018, 430, s. 335-347. ISSN 0169-4332. [Detail]
PLEVOVÁ, Eva, Věra VALOVIČOVÁ, Lenka VACULÍKOVÁ, Michal RITZ a Miroslav KALOČ. Příprava a charakterizace mezofáze z černouhelné smoly. Paliva. 2015, 2015(7), s. 26-29. ISSN 1804-2058. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Ladislav SVOBODA, K. ŠOLLOVÁ, Jana TROJKOVÁ, Jiří BEDNÁŘ, Bruno KOSTURA, Dalibor MATÝSEK a M. POMIKLOVÁ. Synthesis of Core-shell Nanoparticles Si-ZnS by Reactive Deposition of Photocatalytic ZnS Layer on the Surface of Carrier Si Nanoparticles in Aerosol Microdrops. Procedia-Social and Behavioral Science. Elsevier, 2015, 195, s. 2122-2129. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]