Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

VEČEŘ, Marek. Identifikace úsad v potrubí. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2018. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Jaromír DRÁPALA, Kateřina KONEČNÁ, Jan ŠKODA, Vojtěch KUBEŠ, Michal ŠTENCEK, Jiřina VONTOROVÁ, Petr LICHÝ, Martin KRAUS, Kamil ČERNUŠKA, Ondřej HARABIŠ, Marek HARTMAN, Petr HLINKA, Josef HLINKA, Veronika JORDANOVOVÁ, Andrea MALÁ a Naděžda BRYCHTOVÁ. Únavové chování slitin 3xxx pro automobilové chladicí systémy a licí vady v odlitcích ze slitiny A356. Moravskoslezský automobilový klastr, z.s., 2018. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří. Rešerše odborné a patentové literatury. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2018. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Jiří PAVLOVSKÝ, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Sylva HOLEŠOVÁ. Stanovení textury vzorků. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2018. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří. Měření strukturních parametrů dodaných vzorků. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2017. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří. Měření texturních parametrů vzorků a syntéza vzorků. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2017. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří. Měření strukturních parametrů vzorků sorbentů. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2017. [Detail]
LANGOVÁ, Šárka a Pavel RAŠKA. Výzkum mechanismu hydridového moření. Bochemie a.s., 2016. [Detail]
VEČEŘ, Marek. Studie možnosti využití odpadního tepla z technologie provozu 104. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015. [Detail]
KALOČ, Miroslav, Pavel VDOVIČÍK, Martina VRÁBLOVÁ, Marcel ŠIHOR, Marek VEČEŘ a Ivan KOUTNÍK. Snížení obsahu kyanidů v odpadních vodách produkovaných ve společnosti Deza, a.s. Valašské Meziříčí. Deza, a.s. Valašské Meziříčí, 2015. [Detail]
PRAUS, Petr a Bruno KOSTURA. Inovace sorpčního produktu REOSORB. REO AMOS, s.r.o., 2015. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Ivan KOUTNÍK, Barbora GRYCOVÁ a Adrian PRYSZCZ. Pyrolýza tonerových kazet. SPS-CZ, a.s., 2015. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří. Příprava materiálů na bázi ZnS a CdS a jejich vlastnosti z pohledu textury a luminiscence. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2015. [Detail]
PÁNEK, Petr, Šárka LANGOVÁ, Ivan KOUTNÍK a Silvie VALLOVÁ. Experimental investigation of the ammonium nitrate decomposition. TCTM Limited (Liechtenstein):, 2014. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Analýzy měrného povrchu nano ZnO. Bochemie, a.s. Bohumín, 2014. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Analýzy měrného povrchu nano ZnO, 2. část. Bochemie, a.s. Bohumín, 2014. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Stanovení hustoty krystalů APC u 20ti vzorků. Bochemie, a.s. Bohumín, 2014. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Analýza měrného povrchu nano ZnO, 3. část. Bochemie, a.s. Bohumín, 2014. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Analýza měrného povrchu nano ZnO, 4. část. Bochemie, a.s. Bohumín, 2014. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina. Měření obsahu vodíku a kyslíku v titanových vzorcích. Fyzikální ústav AV ČR, 2014. [Detail]
LASEK, Stanislav, Kateřina KONEČNÁ, Zdenek LACNÝ a Miroslava SUBÍKOVÁ. ANALÝZA PRASKLÉHO POTRUBÍ. Ověření vlivu provozních chemikálií na odpadní potrubí a nalezení příčiny prasknutí potrubí. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Kateřina KONEČNÁ, Jiří HAMPL, Jiřina VONTOROVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ a Naděžda BRYCHTOVÁ. ANALYSIS OF DAMAGE OF ESCALATOR STRINGER MADE OF ALUMINIUM ALLOY. Otis, a.s., Escalators Division, Břeclav, 2014. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří. Měření texturních parametrů vzorků nanomateriálů a sorbentů. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., 2014. [Detail]
PÁNEK, Petr, Šárka LANGOVÁ a Vendulka HAMPLOVÁ. Termické metody EOR. Viscos Energy AG, Cham (Swiss), 2014. [Detail]
LANGOVÁ, Šárka. Experimentální výzkum rozkladu dusičnanu amonného. neuveden, 2014. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina. Analýza ocelí. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, 2014. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Měření měrného povrchu a porozity hydroxidu nikelnatého. Bochemie, a.s. Bohumín, 2013. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina. Analýza vzorků z nitridované oceli. Bochemie, a.s., Bohumín, 2013. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina. Chemická analýza sazí, stanovení uhlíku a síry. CS CABOT spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 2013. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří. Měření texturních parametrů sorbentů a kompozičních membrán. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., 2013. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří. Příprava Al interkalátů a stanovování parametrů vzorků. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., 2013. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Analýza vzoriek materiálov. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Stanovení rtuťové porozimetrie na 15ti vzorcích betonu. VUT Brno, 2013. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Vysokotlaká rtuťová porozimetrie dodaných vzorků. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2013. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Analýzy pórovitosti Hg-porozimetrií. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2013. [Detail]
ŠTUDENTOVÁ, Soňa. Zkouška Hg-porozimetrie. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2013. [Detail]