Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

618 - Katedra metalurgie a slévárenství

Katedra metalurgie a slévárenství zajišťuje výuku studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia ve třech klíčových oblastech souvisejících:

  • s výrobou surového železa a oceli, se sekundární metalurgií a s odléváním oceli do kokil i kontinuálním způsobem včetně moderních způsobů numerických a fyzikálních simulací těchto procesů
  • s výrobou průmyslových odlitků, s metalurgickým zpracováním tavenin, jejich litím do forem, s procesy probíhající při tuhnutí odlitků, s přípravou a zkoušením formovacích směsí,
  • s návrhy a praktickou výrobou uměleckých odlitků v celorepublikově unikátním bakalářském studijním programu Umělecké slévárenství

Studenti jsou během svého studia zapojováni do výzkumné činnosti katedry, která probíhá v úzké spolupráci s mezinárodně významnými průmyslovými podniky. Studenti tak mají možnost získat nejen praktické zkušenosti, ale také navázat odpovídající pracovně osobní kontakty. Nejlepší absolventi magisterského studia mají možnost dále pracovat v týmu s odborníky katedry i průmyslových partnerů v rámci doktorského studijního oboru Metalurgická technologie.