Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra metalurgie a slévárenství spolupracuje v oblasti metalurgie železa a oceli  s většinou hutních podniků a výzkumných ústavů v České republice. Zejména se jedná o TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Liberty Ostrava, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., ŽĎAS, a.s., PILSEN STEEL, s.r.o., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o.  se kterými katedra spolupracuje na řadě různých výzkumných a vývojových projektů.

V oblasti slévárenských technologií pak katedra úzce spolupracuje s řadou slévárenských podniků, jako např. Brembo Czech, s.r.o., Maxion Wheels Czech s.r.o., Slévárny Třinec, a.s., Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. a mnoho dalších.

Jmenujme jen některá ze zajímavějších témat, řešených v posledních létech: 

 • injektáž tekutých, plynných a pevných látek do nístěje vysoké pece
 • alternativní metody výroby surového železa, zpracování kovonosných odpadů
 • vlastnosti železnorudných surovin, vysokoteplotní vlastnosti vysokopecního koksu
 • řízení výroby surového železa, matematické modelování procesu výroby surového železa
 • termodynamika a kinetika metalurgických reakcí (oduhličení, odsíření, dezoxidace apod.) a jejich aplikace v ocelářských procesech
 • elektrostruskové přetavování ocelí a slitin, kontinuální odlévání oceli
 • fyzikální a matematické modelování metalurgických procesů
 • modelové studium proudění oceli v mezipánvi ZPO
 • stanovení likvidu a solidu ocelí
 • studium teplotních ztrát v pánvích a mezipánvi ZPO v průběhu odlévání oceli
 • modifikace oceli vápníkem, ovlivňování zanášení výlevek pánví a mezipánví ZPO, atd.
 • koroze žárovzdorných materiálů v kovových a struskových taveninách, kinetika rozpouštění tuhých materiálů v taveninách
 • zvyšování čistoty ocelí filtrací
 • úprava technologie výroby elektrooceli ve vztahu k výskytu vnitřních vad
 • ekologické problémy v železárenských a ocelářských procesech ad.