Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

O katedře

Katedra metalurgie a slévárenství je jedinou katedrou svého druhu v České republice.

Katedra zajišťuje výuku studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia ve třech klíčových oblastech souvisejících:

  • s výrobou surového železa a oceli, se sekundární metalurgií a s odléváním oceli do kokil i kontinuálním způsobem včetně moderních způsobů numerických a fyzikálních simulací těchto procesů
  • s výrobou průmyslových odlitků, s metalurgickým zpracováním tavenin, jejich litím do forem, s procesy probíhající při tuhnutí odlitků, s přípravou a zkoušením formovacích směsí,
  • s návrhy a praktickou výrobou uměleckých odlitků v celorepublikově unikátním studijním oboru Umělecké slévárenství (jen bakalářské studium)   

Katedra metalurgie a slévárenství je, spolu s Katedrou tváření materiálu, klíčovou katedrou zajišťující výuku ve studijním programu Moderní produkce a zpracování kovových materiálů.

Studenti jsou během svého studia zapojováni do výzkumné činnosti katedry, která probíhá v úzké spolupráci s mezinárodně významnými průmyslovými podniky. Studenti tak mají možnost získat nejen praktické zkušenosti, ale také navázat odpovídající pracovně osobní kontakty. Nejlepší absolventi magisterského studia mají možnost dále pracovat v týmu s odborníky katedry i průmyslových partnerů v rámci doktorského studijního oboru Metalurgická technologie. Stabilně a zvlášť v současné době je po našich absolventech vysoká poptávka. Nejlepší absolventi dosahují v poměrně krátké době vysoce nadprůměrného mzdového ohodnocení.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je orientována na procesy při výrobě železa a oceli, na procesy při mimopecním zpracování oceli a procesy při odlévání oceli do kokil i na zařízení plynulého odlévání. Vědeckovýzkumné aktivity se rovněž zaměřují na oblast slévárenských procesů, výrobu odlitků moderními způsoby, hodnocení struktury a vad odlitků, výrobu kovových pěn. Velký důraz je kladen na použití moderních metod simulací a optimalizaci všech těchto procesů pomocí fyzikálního modelování a numerického modelování s použitím profesionálních CFD programů.