Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

XXIX. International Scientific Conference "IRON AND STEELMAKING - Modern Metallurgy"

Organizační příprava: Katedra metalurgie a slévárenství, FMT, VŠB-TUO spolu s partnerskými univerzitami -

Politechnika Śląska Katowice a Technická univerzita v Košiciach.

Garantka konference: doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D., marketa.tkadleckova@vsb.cz

Plánovaný termín konání: říjen, 2021