Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
618-2048 Bakalářský seminář
618-2006 Bakalářský seminář I
618-2007 Bakalářský seminář II
618-3008 Čistota a užitné vlastnosti oceli
618-2041 Dějiny hutnictví a slévárenství
618-2033 Dějiny výtvarného umění I
618-2035 Dějiny výtvarného umění II
618-2040 Dějiny výtvarného umění III
618-3027 Diagnostika kvality odlitků
618-3011 Diplomový seminář I
618-3012 Diplomový seminář II
618-3004 Elektrometalurgie a výroba feroslitin
618-2037 Formovací materiály
618-3023 Formovací směsi
618-1903 Formovací směsi a pojivové soustavy
618-0913 Fyzikální a numerické modelování přenosových procesů v metalurgii
618-2032 Komunikace s počítačem
618-2031 Kresba I
618-2038 Kresba II
618-2042 Kresba III
618-0909 Lití a krystalizace oceli
618-2003 Metalurgická výroba a životní prostředí
618-2008 Metalurgické technologie
618-1905 Metalurgie a technologie materiálů na odlitky
618-1908 Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů na odlitky
618-1909 Metalurgie a technologie slitin železa na odlitky
618-3024 Metalurgie litin
618-1906 Metalurgie oceli na odlitky
618-2023 Metalurgie slévárenských slitin
618-3007 Modelování a vizualizace metalurgických procesů
618-2036 Modelování I
618-2039 Modelování II
618-3014 Modelování metalurgických procesů
618-2005 Oborová praxe
618-2024 Počítačová podpora a Rapid prototyping ve slévárenství
618-3029 Počítačová podpora lití a tuhnutí odlitků
618-3009 Pokročilé metody numerických simulací metalurgických procesů
618-2043 Praktikum z formovací a licí techniky I
618-2046 Praktikum z formovací a licí techniky II
618-2045 Praktikum z tavení slitin
618-2002 Rafinace a odlévání oceli
618-2025 Recyklace slévárenských materiálů 1
618-0908 Sekundární metalurgie
618-3005 Sekundární metalurgie
618-3030 Simulace slévárenských procesů
618-2022 Slévárenské formy a formovací směsi
618-1415 Slévárenství automobilových dílů
618-3025 Slévárenství ocelových odlitků
618-3022 Slévárenství slitin neželezných kovů
618-0912 Soudobé pochody výroby oceli v konvertorech a elektrických pecích
618-3028 Speciální metody výroby odlitků
618-2047 Stroje a zařízení sléváren
618-0903 Technologické a ekologické aspekty výroby surového železa
618-3026 Technologičnost konstrukce odlitků.
618-3003 Technologie výroby oceli v konvertorech
618-3002 Technologie výroby surového železa
618-2034 Teorie a technologie slévárenství
618-0911 Teorie ocelářských pochodů
618-3001 Teorie procesů při výrobě železa a oceli
618-1901 Teorie slévárenských pochodů
618-1907 Teorie slévárenských pochodů při výrobě odlitků
618-0910 Teorie výroby surového železa
618-2009 Úvod do studia produkce a zpracování kovových materiálů
618-2026 Úvod do studia uměleckého slévárenství
618-3013 Výroba železa a oceli
618-0901 Vysokopecní vsázka
618-0933 Využití metod modelování a simulací v metalurgii
618-2004 Základy 3D modelování metalurgických procesů
618-2021 Základy teorie a technologie slévárenství
618-2001 Základy teorie a technologie výroby železa a oceli
618-2050 Závěrečné praktikum

Fakulta strojní

Kód Název
618-0931 Teoretické základy hutnických procesů
618-2034 Teorie a technologie slévárenství