Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Věda a výzkum

Oblast vědy a výzkumu Katedry metalurgie a slévárenství je orientována do dvou základních směrů:

1. Řešení otázek souvisejících s výrobou surového železa, s výrobou oceli, její rafinací pomocí metod sekundární metalurgie a jejím odléváním včetně odlévání plynulým způsobem. Velká pozornost je věnována oblasti modelování metalurgických procesů, a to modelování fyzikálnímu při dodržení principu podobnosti i modelování numerickému pomocí profesionálních CFD programů a simulačních programů pro termodynamické výpočty. 

2. Řešení problematiky zpracování kovových materiálů slévárenskou cestou, tedy výroby tvarových odlitků. V oblasti těchto technologií se věnujeme jak odlévání slitin železa, tak i neželezných kovů. Kromě konvenčních slévárenských postupů se zaměřujeme i na studium speciálních metod výroby odlitků a také numerických simulací těchto procesů.

Vzhledem ke špičkovému vybavení potřebnými laboratorními zařízeními v oblastech:

  • tavení a přípravy tekuté fáze,
  • hodnocení termofyzikálních a termomechanických vlastností materiálů,
  • fyzikálních a numerických simulací,
  • přípravy a zkoušení formovacích a jádrových směsí,
  • analýzy kovových a nekovových materiálů

jsou pracovníci Katedry metalurgie a slévárenství schopni provádět a modelovat i nejnáročnější experimenty v obou uvedených směrech vědy a výzkumu.