Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA106/09/0969 Fyzikálně chemické vlastnosti a možnosti aplikací polymorfních oxidických tavenin určených ke studiu procesů v heterogenních soustavách 2009 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL 2018 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI3/313 Výzkum a vývoj technolgie výroby a zpracování niklových slitin s cílem dosažení vysokých mechanických vlastnsotí a minimalizace výskytu strukturních vad 2011 2013
FR-TI2/280 Výzkum a vývoj nových technologických postupů obrábění a navařování vysocenamáhaných nástrojů určených pro práci za tepla 2010 2013
FR-TI2/319 Výzkum a vývoj briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na bázi vedlejších produktů z výroby elektrotaveného korundu 2010 2013
FR-TI2/188 Výzkum a vývoj materiálů pracovních vrstev odstředivě litých vícevrstvých válců orientovaných na moderní trendy valcovacích tratí 2010 2012
FR-TI1/222 Produkce progresivních ocelí pro energetiku a chemický průmysl 2009 2013
FR-TI1/240 Výzkum a vývoj technologie svařování ocelí pro tepelně namáhaná průmyslová zařízení metodou TIG, MIG a MAG 2009 2012
FR-TI1/351 Výzkum, vývoj a ověření technologie výroby nových značek vysoce legovaných ocelí určených pro volné kování s ohledem na snížení energetické náročnosti výroby oceli 2009 2012
FR-TI1/477 Výzkum a vývoj technologie výroby a zpracování kovaných tyčí velkých rozměrů z nástrojových ocelí na formy pro tlakové lití kovů v provedení EFS 2009 2012
FR-TI1/186 Výzkum a vývoj reprodukovatelnosti metalurgie výroby a zpracování vysocelegovaných ocelí a slitin pro práci za tepla se zaměřením na omezení výmětu vlivem trhlin 2009 2011
FI-IM5/119 Výzkum, vývoj a ověření použití mikrovlnných technologií v hutním průmyslu 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS6062009 Liberty Ostrava, Tkadlečk 2020 2020
HS6182002 VESUVIUS MORAVIA,Lichý,43 2020 2020
HS6182004 Unipetrol výzkumně vzdělá 2020 2020
HS6181907 METSO Czech Republic, Ham 2019 2020
HS6182003 Siemens,s.r.o.,Hampl,4206 2019 2020
HS6181904 Vítkovické slévárny, Hamp 2019 2019
HS6181908 SAND TEAM,Lichý,5105 2019 2019
IRP/2019/39 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Slévárenství slitin neželezných kovů 2019 2019
HS6061822 Třineckéželezárny,Tkadle 2018 2018
HS6181801 SlévárnyTřinec,Lichý,432 2018 2018
HS6181802 StatutárníměstoOstrava, 2018 2018
HS6181803 Moravskoslezskýkraj,Lich 2018 2018
HS6181804 EURAC Hradec s.r.o., Hamp 2018 2018
HS6181805 ArcelotMittal,Hampl,4206 2018 2018
SP2018/77 Výzkum a vývoj metalurgických a slévárenských technologií při aplikaci moderních laboratorních zařízení a progresivních metod modelování procesů 2018 2018
HS6181702 Slévárny Třinec,Lichý,4321 2017 2017
HS6181703 SEEIF Ceramic,Hampl,4206 2017 2017
HS6181704 RESORBENT,Hampl,4206 2017 2017
HS6181705 ALW INDUSTRY,s.r.o.Lichý,4321 2017 2017
SP2017/57 Výzkum v oblasti metalurgických a slévárenských technologií se zaměřením na zvýšení užitných vlastností litých materiálů. 2017 2017
HS6181608 Vítkovické slévárny,Hampl,4206 2016 2017
HS6181611 Univerzita Karlova,Čamek,4205 2016 2017
HS6181601 Univerzita Karlova,Čamek,4205 2016 2016
HS6181605 Slévárny Třinec,Lichý,4321 2016 2016
HS6181606 Technická univerzita v Liberci,Čamek,420 2016 2016
HS6181607 Brembo,Lichý,4321 2016 2016
HS6181609 Capital Refaktories,Čamek,4205 2016 2016
HS6181502 Slévárny Třinec,Lichý,4321 2015 2015
HS6181503 JAP TRADING,Beňo,5413 2015 2015
HS6181504 KASI,Čamek,4205 2015 2015
HS6181506 Techn.univerzita v Liberci,Čamek,4205 2015 2015
HS6181409 Vítkovické slévárny,Čamek,4206 2014 2015
HS6181402 BREMBO CZECH,Lichý,4321 2014 2014
HS6181403 Slévárny Třinec,Lichý,4321 2014 2014
HS6181404 Strojír.vědeckotechn.park,Bažan,5231 2014 2014
HS6181405 UNEX,Elbel,4208 2014 2014
HS6181406 K.M.TRADE,Adolf,5135 2014 2014
HS6181407 Vítkovice slévárny,Hampl,4206 2014 2014
HS6181408 DURA,Elbel,4208 2014 2014
SP2014/61 Optimalizace technologie výroby litých součástí ze slitin neželezných kovů a výzkum lití a tuhnutí oceli pomocí experiment. metod a numerických simulací 2014 2014
HS618301 ŽĎAS, Cagala, 1534 2013 2013
HS618304 Unex, Elbel, 4208 2013 2013
HS618307 Saker spol.s.r.o. Lichý 4321 2013 2013
HS618308 Vítkovické slévárny, Hampl 4206 2013 2013
HS618309 Viadrus, Hampl 4206 2013 2013
HS618310 Jaroslava Martinů, Lichý 4321 2013 2013
HS618312 Hayes Lemmerz Czech, Lichý 4321 2013 2013
SP2013/62 Vývoj nové technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin a výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí 2013 2013
HS618201 Třinecké železárny, Kret, 4464 2012 2012
HS618202 FOUNDEIK, Hampl, 4206 2012 2012
HS618203 Tafonco, Hampl, 4206 2012 2012
HS618208 Třinecké železárny, Michalek, 5213 2012 2012
HS618209 Silesian University, Lichý, 2012 2012
SP2012/10 Výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí, alternativní způsoby přípravy vysokopecní vsázky 2012 2012
SP2012/23 Studium přípravy a vlastností materiálu na bázi litých kovových pěn 2012 2012
SP2011/44 Simulace přenosových pochodů při výrobě a odlévání oceli a úprava metalurgických odpadů pro možnost opětovného použití ve výrobním procesu 2011 2011
HS618001 První železářská spol., Adolf, 5135 2010 2010
HS618002 Vítkovice Heavy Mach.,Bažan, 5231 2010 2010
HS618003 Třinecké železárny, Michalek, 5213 2010 2010
HS618004 Vítkovice Heavy mach., Michalek, 5213 2010 2010
SP/201014 Modelové studium přechodových dějů v kovové lázni pomocí fyzikálního a numerického modelování a modernizace stávajících modelových zařízení 2010 2010
SP/201072 Nízkoteplotní redukce oxidů železa mikrovlnným zářením 2010 2010
HS618905 Ověření nových technologických postupů využití průmyslově vyráběných syntetických strusek pro výrobu oceli s obsahem síry pod 0,012 hm. % 2009 2010
OE08009 Mikrolegované oceli s optimalizovanými parametry mechanických vlastností 2008 2011

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
01803/2013/RRC Příprava výzkumného projektu Vývoj nových technologií a optimalizace výroby odlitků 2013 2014

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/130 TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ MULTIMEDIÁLNÍHO CHARAKTERU PRO PŘEDMĚT "SPECIÁLNÍ METODY VÝROBY ODLITKŮ" A "PRAKTIKUM Z FORMOVACÍ A LICÍ TECHNIKY I A II" PŘÍSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU STUDENTŮM A AKADEMICKÝM PRACOVNÍKŮM UNIVERZITY 2020 2020
RPP2016/68 Inovace výuky ve vybraných profilových slévárenských předmětech ve studijním programu Metalurgické inženýrství, oboru Umělecké slévárenství 2016 2016
FRVS2014/197 Inovace výuky ve vybraných profilových metalurgických a slévárenských předmětech nových studijních oborů ve studijním programu Metalurgické inženýrství 2014 2014
FRVS2013/204 Inovace technických předmětů o praktická cvičení a názorné výukové videosekvence z oblasti metalurgie oceli 2013 2013

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH02020668 Vývoj technologických postupů výroby litých kovových pěn 2017 2019
TH01021066 Progresivní technologie výroby polotovarů z korozivzdorných ocelí pro aplikace v primárním a sekundárním okruhu jaderných elektráren 2015 2018
TA04010036 Výzkum, vývoj a ověření nových progresivních technologií výroby vysoce legovaných ocelí s cílem snížení energetické náročnosti výroby pomocí řízené redukce strusky na intenzifikované EOP 2014 2017
TA04010223 Výzkum a vývoj výroby odstředivě litých válců s pracovní vrstvou pro poslední stolice hotovního pořadí teplé válcovací tratě. 2014 2016
TA02011314 Jádra z anorganických solí pro technologii tlakového lití 2012 2014
TA02011333 Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů 2012 2014