Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Experimentální a přístrojové vybavení laboratoří katedry

 • Laboratoř tavení kovů - vybavená středofrekvenční indukční peci pro tavení větších vzorků kovů (do 5 kg) s možností odlévat kov do keramických forem. Laboratoř je dále vybavena i odporovou Tammannovou pecí pro studium dějů při řízeném ohřevu a ochlazování, včetně provádění termických analýz.
 • Laboratoř simulace krystalizace a spalovacích analýz - vybavena fyzikálními modely pro simulaci krystalizace a tuhnutí kovových tavenin a spalovacím analýzátorem pro stanovení obsahu uhlíku a síry v kovech.
 • Laboratoř řízené krystalizace kovů - vybavena vysokotepletní odporovou pací Clasic s možností řízeného ochlazování roztaveného kovu o hmotnosti 2 kg s cílem simulovat segregační procesy během tuhnutí. Laboratoř je dále vybavená středofrekvenční indukční peci pro tavení menších vzorků oceli (do 0,5 kg) s možností studovat interakci mezi kovem a struskou.
 • Laboratoř výuková a zpracování dat - určena pro cvičení studentů a řešení jejich závěrečných prací (BP, DP, DisP) je vybavena PC a dataprojektorem.
 • Laboratoř výuková a výpočetní techniky - vybavena 12 ks PC, tiskárnou, interaktivní tabulí, dataprojektorem a videotechnikou. Na PC je nainstalováno současné SW vybavení z oblastí simulace metalurgických a chemických procesů, CFD programů ad.
 • Laboratoř fyzikálního modelování - vybavena fyzikálními modely metalurgických zařízení, monitorovací technikou, PC, vysokorychlostní kamerou.
 • Laboratoř termofyzikálních analýz - vybavena přístrojem NETZSCH STA 449 F3 Jupiter pro provádění vysokoteplotních termických analýz kovů a kovových materiálů s možností provádění analýz:  TA, DTA, DSC, TMA, TG. Používán je rovněž kinetický SWThermo-Calc.

 • Slévárenská laboratoř I - vybavena zařízením pro možnost praktické výuky odborných předmětů z oblasti slévárenských technologií od přípravy formovacích směsí pro zhotovení jednorázových forem až po finální úpravu hotových odlitků.
 • Laboratoř přesného lití - disponuje veškerým vybavením pro možnost praktické výuky technologie výroby odlitků metodou přesného lití s využitím vytavitelných nebo odpařitelných modelů.
 • Počítačová učebna - vybavena výkonnými počítači k výuce využití simulačních softwarů ve slévárenství a práce ve 3D programech pro tvorbu konstrukce slévárenských modelů a jejich zpracování technologií Rapid
  Prototyping.
 • Slévárenská laboratoř II - koncipována jako učebna se zázemím pro praktickou výuku základů formovací a licí techniky, s možností zpracování a výroba jednorázových slévárenských forem z formovacích směsí, tavení, odlévání a hodnocení kvality slitin neželezných kovů.
 • Výuková laboratoř formovacích směsí - zařízením pro možnost praktické výuky přípravy a hodnocení slévárenských formovacích směsí.