Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů

Katedra je součástí Fakulty materiálově-technologické, má však celouniverzitní působnost. Zajišťuje výuku v aplikacích fyzikální chemie v oblasti metalurgického, materiálového, chemického i fyzikálního inženýrství, úpravě surovin a vod, požární ochraně a bezpečnosti průmyslu. Ve spolupráci s Institutem environmentálních technologií VŠB-TUO se zaměřuje také na heterogenní katalýzu a adsorpční procesy a jejich aplikace v chemickém a environmentálním inženýrství.

Katedra garantuje navazující magisterský studijní program Chemické a environmentální inženýrství a doktorský studijní program Chemická metalurgie.

Katedra je významné pracoviště v České republice, které se zabývá komplexním výzkumem fyzikálně-chemických vlastností kovových a anorganických tavenin za vysokých teplot (termodynamika, kinetika, viskozita, povrchové napětí, krystalizační děje, difúze), jejich matematickým modelováním a technologickými aplikacemi.