619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů

Katedra je součástí Fakulty materiálově-technologické, má však celouniverzitní působnost. Zajišťuje výuku studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia v aplikacích fyzikální chemie v oblasti metalurgie, materiálového, chemického i fyzikálního inženýrství, úpravě surovin a vod, požární ochraně a bezpečnosti průmyslu.

Katedra připravuje kvalifikované odborníky s širokým přírodovědným, technickým a matematickým základem s uplatněním v oblasti procesního inženýrství (chemický, metalurgický, zpracovatelský, potravinářský průmysl,…) pro pozice ve výrobě (řízení a optimalizace technologických procesů), výzkumu a vývoji.