Adresa 
Fakulta materiálově-technologická (FMT)
Katera fyzikální chemie a teorie technologických pochodů (619)
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Pro jakýkoliv dotaz vyplňte formulář nebo můžete kontaktovat jednotlivé členy katedry

Osoba Telefon Adresa
prof. Ing. Dobrovská Jana, CSc. jana.dobrovska@vsb.cz +420 597 325 373
+420 597 321 220
doc. Ing. Smetana Bedřich, Ph.D. bedrich.smetana@vsb.cz +420 597 321 594
Cagalová Tereza tereza.cagalova@vsb.cz +420 597 323 389 A 524
Osoba Telefon Adresa
Cagalová Tereza tereza.cagalova@vsb.cz +420 597 323 389 A 524
prof. Ing. Dobrovská Jana, CSc. jana.dobrovska@vsb.cz +420 597 325 373
+420 597 321 220
doc. RNDr. Dobrovská Věra, CSc. vera.dobrovska@vsb.cz +420 597 324 129
prof. Ing. Dobrovský Ľudovít, CSc., dr.h.c. ludovit.dobrovsky@vsb.cz +420 597 325 106
Ing. Drozdová Ľubomíra lubomira.drozdova@vsb.cz +420 597 321 532 N 708 , Studentská 11 (mapa) (mapa)
Ostrava-Poruba
doc. Ing. Dudek Rostislav, Ph.D. rostislav.dudek@vsb.cz +420 597 321 590
+420 597 321 591
Ing. Francová Hana, Ph.D. hana.francova@vsb.cz +420 597 323 387
Ing. Kawuloková Monika, Ph.D. monika.kawulokova@vsb.cz +420 597 321 528
Ing. Kostiuková Gabriela, Ph.D. gabriela.kostiukova@vsb.cz +420 597 323 387
Prof. Mgr. Kukutschová Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9300)
Prorektorka pro vědu a výzkum (VŠB-TUO)
Výzkumný pracovník (9330)
Akademický pracovník (619)
jana.kukutschova@vsb.cz +420 597 323 023
+420 597 329 369
Mgr. Novák Vlastimil vlastimil.novak@vsb.cz +420 597 325 242
+420 597 321 531
RNDr. Peřinová Kristina kristina.perinova@vsb.cz +420 597 323 385
Ing. Rosypalová Silvie, Ph.D. silvie.rosypalova@vsb.cz +420 597 321 528
doc. Ing. Řeháčková Lenka, Ph.D. lenka.rehackova@vsb.cz +420 597 321 530
doc. Ing. Smetana Bedřich, Ph.D. bedrich.smetana@vsb.cz +420 597 321 594
Volavková Taťána tatana.volavkova@vsb.cz +420 597 323 392
Ing. Zlá Simona, Ph.D. simona.zla@vsb.cz +420 597 321 582