Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabízíme spolupráci v oblasti vědecko-výzkumné a komerční.

Katedra spolupracuje s akademickými, vědecko-výzkumnými a také průmyslovými partnery formou společných vědecko-výzkumných projektů nebo formou smluvního výzkumu.

Katedra disponuje špičkovým experimentálním a SW vybavením pro oblast teoretického a experimentálního studia termo-fyzikálních, termodynamických a kinetických vlastností širokého spektra materiálů v pevné a kapalné fázi (tavenině).

Nabízené služby: 

 • Studium teplot a tepel fázových transformací.
 • Studium fázových diagramů.
 • Studium tepelných kapacit v závislosti na teplotě (pevná fáze a taveniny).
 • Studium dalších termodynamických veličin (entalpie, entropie,…) v závislosti na teplotě (pevná fáze a taveniny).
 • Studium směšovacích tepel.
 • Studium kinetiky fázových transformací.
 • Studium tepelné stability materiálů.
 • Studium povrchového napětí tavenin v závislosti na teplotě.
 • Studium úhlů smáčení tavenin v závislosti na teplotě.
 • Studium mezifázového napětí tavenin v závislosti na teplotě.
 • Studium hustoty tavenin v závislosti na teplotě
 • Studium dynamické viskozity tavenin v závislosti na teplotě.
 • Studium tokových křivek tavenin.
 • Termo-fyzikální, termodynamické a kinetické výpočty.