Spolupráce katedry s univerzitami, výzkumnými ústavy a technickou praxí:

 • VUT v Brně,
 • VŠCHT v Praze,
 • Ústav chemických procesů AV ČR,
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR,
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR,
 • Ústav anorganickej chemie SAV, TU v Košicích,
 • STU v Bratislavě,
 • AGH Krakow,
 • TU Wien,
 • University of Leeds,
 • University of Ljubljana,
 • CEITEC,
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.,
 • Vítkovice Heavy Machinery, a.s.,
 • Biotech Lignosulfonate Handels-GmbH Paskov,
 • Ceramtec, a.s.,
 • Safina, a.s. 
 • Pilsen Steel, s.r.o.
 • Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.
 • Třinecké Železárny, a.s.
 • SVUM, a.s.
 • SEEIF Ceramic, a.s.