Katedra je součástí Fakulty materiálově-technologické (dříve Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava), má však celouniverzitní působnost. Zajišťuje výuku studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia v aplikacích fyzikální chemie v oblasti metalurgie, materiálového, chemického i fyzikálního inženýrství, úpravě surovin a vod, požární ochraně a bezpečnosti průmyslu.