Historie katedry spadá do roku 1962, kdy bylo na bývalé Hutnické fakultě Vysoké školy báňské založeno pracoviště s názvem Fyzikálně chemické základy hutních pochodů. Léta bylo součástí jiných kateder (železářství a koksárenství, popř. neželezných kovů), teprve od roku 1990 se v rámci Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství osamostatnilo jako Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů.