Projekty vedené katedrou od roku 2010

Dům zahraničních služeb

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
58p21 Spolupráce v oblasti technologií snižování emisí 2010 2011

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP107/11/1566 Analýza vlivu metalurgicko-materiálových a technologických parametrů kontinuálně litých ocelových předlitků na jejich kvalitu a na stabilitu pochodu 2011 2013
GA106/09/0370 Heterogenní děje na fázovém rozhraní oxidická tavenina - pevná fáze 2009 2011
GA106/09/1664 Nosičové oxidické katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek určené pro rozklad N2O 2009 2011
GA106/08/0606 Modelování přenosu tepla a hmoty při tuhnutí rozměrných systémů hmotných kovových materiálů 2008 2011
GA106/08/1243 Výzkum plazmové nitridace dutin 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS6191901 Unipetrol výzkumně vzdělá 2019 2019
HS6191903 Třinecké železárny, Řeháč 2019 2019
SP2019/90 Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností modelových kvaternárních systémů na bázi Fe-C-O-Cr, Fe-C-O-Ni a dalších anorganických materiálů za vysokých teplot 2019 2019
HS60618132 Röchling Automotive Kopři 2018 2019
SP2012/25 Experimentální studium anorganických heterogenních soustav 2012 2012
HS619101 Mater. a metal. výzkum, Smetana,3394 2011 2011
SP2011/17 Vybrané studie heterogenních systémů 2011 2011
SP/201078 Studium vybraných vlastností anorganických materiálů sledovaných za vysokých teplot 2010 2010

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2013/1217 Návrh a sestavení výukové stanice adsorpce 2013 2013

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA01020336 Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné 2011 2013