Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Chemická metalurgie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní obor Chemická metalurgie je moderní interdisciplinární vědní obor. Zabývá se zejména chemickými aspekty procesů přípravy kovových materiálů. Zahrnuje studium procesů vedoucích k získávání kovů z primárních a sekundárních surovin, studium procesů výroby železných i neželezných slitin, ale také ekologické aspekty dopadů metalurgické produkce na životní prostředí. Vychovává špičkové odborníky s tvůrčí invencí, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, vývojové i výrobní sféře v daném i příbuzných oborech.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Metalurgie
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2807V003
Název oboru česky Chemická metalurgie
Název oboru anglicky Chemical Metallurgy
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Klíčová slova Chemická metalurgie
Ekologické dopady
Technologie
Kovové materiály