Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Studium vlivů magnetických a elektrických polí na materiálové a technologické aplikace
Kód
SP2012/48
Předmět výzkumu
Předmětem experimentálního výzkumu bude studium vlivů magnetických a elektrických polí na materiálové a technologické aplikace, které jsou použitelné pro automobily. Projekt splňuje veškeré parametry propojení studenty realizovaného výzkumu s výukou. Výstupy z tohoto projektu pak budou využity studenty především prostřednictvím posílení experimentálně laboratorní části výuky.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam