Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

633 - KATEDRA TVÁŘENÍ MATERIÁLU 

Forming 2020

Veškeré informace o konferenci. 

Katedra připravuje technické pracovníky, kteří budou vesměs působit v závěrečné fázi výroby kovových materiálů, tedy na těch úsecích, kdy kovy nabývají požádovaného tvaru a vlastností. Pozornost se sice věnuje především tváření oceli, ale působnost se rozšiřuje na neželezné kovy a některé další moderní materiály (kompozity, intermetalika aj.). Tvářené výrobky špičkových užitných vlastností jsou nezastupitelnou materiálovou základnou většiny odvětví národního hospodářství.

Vědeckovýzkumná činnost je orientována na zpevňovací a uzdravovací pochody během tváření za tepla, na deformační chování materiálů se sníženou tvařitelností a stanovení deformačních odporů, na studium mezní plasticity kovových materiálů, tváření vrstvených polotovarů a optimalizaci tvářecích pochodů při volném a zápustkovém kování.