Výzkum technologické tvařitelnosti materiálu v litém stavu se zahrnutím vlivu povrchové kvality odlitku pomocí klínových válcovacích zkoušek za tepla.

 Kontakt:

10 Klínové válcovací zkoušky