Plastometrické studium relaxačních procesů pomocí izotermických testů s možností fixace výsledného strukturního stavu (matematický popis kinetiky statické rekrystalizace po definované deformaci jednoosým tlakem ve spolupráci s metalografií, EBSD aj.). 

Kontakt:

3 Relaxační testy