Fyzikální simulace plynulého lití založená na tavení, řízeném tuhnutí a ochlazování vzorku v ochranné křemenné trubici s případnou deformací jednoosým tahem (studium sklonu materiálu k praskavosti aj.).

 Kontakt:

8 Simulace plynulého lití