Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Historie výuky tváření kovů je dohledatelná ještě v Příbrami, kde působil prof. Ing. Alexandr Mitinský, který v roce 1925 v nakladatelství Prometheus Praha 1925 vydal knihu Kování a válcování železa.

Po vzniku katedry v roce 1951 na hutnické fakultě to byl prof. Ing. Antonín Vach, autor prvých skript o válcovnách a o kování. Poté nastupuje prof. Dr. Ing. Bohumil Počta, který zavádí moderní výuku v oblasti teorie (kniha Teorie tváření) V tomtéž období se začínají podílet na výuce externisté Ing. Osvald Pejčoch, CSc., a Ing. Milan Žídek, CSc. z výzkumného ústavu Vítkovických železáren. Prvý z nich jako profesor je do roku 1977 vedoucím katedry a jedno funkční období prorektorem VŠB a druhý jako profesor přichází na katedru v roce 1981.

V roce 1987 posiluje katedru prof. Ing. Jiří Elfmark, DrSc., který je po roce 1990 prorektorem pro vědecko-výzkumnou činnost. V letech 1977 až 2000 s krátkou přestávkou vede katedru prof. Ing. Boris Sommer, CSc., který působil i jako proděkan FMMI a proslul mimo jiné svou propagací oceli v podobě sloganu Queen Steel a také jako Slavné a vysoké neomylné presidium při tradičních skocích přes kůži.