Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústav modelování a řízení tvářecích pochodů

Ústav se zabývá simulací tvářecích procesů (především válcování) na zařízeních značně podobných zařízením provozním. Spolupracuje s plastometrickými laboratořemi (např. torzní plastometr ve Vítkovicích - Výzkumu a vývoji s.r.o.) a dodává podklady pro matematické modelování (FEM). V návaznosti na grantové projekty a zakázky od hutních a strojírenských podniků se zde řeší následující typy problémů:

  • strukturotvorné procesy spojené s tvářením a termomechanickým zpracováním kovových materiálů (vliv na výsledné vlastnosti, optimalizace technologií)
  • tvařitelnost v podmínkách podélného válcování
  • predikce tvářecích sil (ověřování matematických modelů deformačních odporů)

Přejít na stránky Ústav modelování a řízení tvářecích pochodů

Experimentální vybavení našich laboratoří

Bude stručně představeno zařízení tří základních laboratoří, společně budovaných a využívaných katedrou tváření materiálu a Regionálním materiálově technologickým výzkumným centrem na FMMI VŠB-TUO: laboratoře pro výzkum: