Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Polospojitá laboratorní válcovna tyčí je přednostně určena k optimalizačním simulacím teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí kruhového průřezu a ke studiu procesů intenzivního tváření za tepla. Unikátní trať byla projektována zejména se záměrem simulovat vybrané uzly válcování jednoduchých profilů na středojemné či drátové trati. V současné době umožňuje válcovat vratně na hladkých válcích, na kalibrovaných válcích s kalibrací kosočtverec-čtverec nebo vratně či spojitě na válcích s kalibrací plochý ovál-kruh. Pro ohřev materiálu na teplotu až 1300 °C lze použít stabilní plynovou pec nebo několik většinou mobilních elektrických odporových pecí s hloubkou nístěje až 1,2 m. Teplotně regulovatelný příhřev rozvalků zajišťuje průběžný indukční systém. Předválcovací vratná stolice s válci o max. průměru 350 mm umožňuje vyválcovat kulatinu 15,8 mm z nápichu kulatiny 55 mm. Další sada válců naválcovat nejmenší tyč kvadrát 14 mm z nápichů kvadrát 45 mm či kulatina 50 mm. Hladkou část válců lze využít pro tváření výchozího polotovaru až kvadrát 84 mm.

1

Spojité hotovní pořadí sestává se čtyř samostatně poháněných válcovacích stolic, v němž se střídají horizontální a vertikální stolice s volitelnou mezistolicovou vzdáleností (min. 1,0 m).

2

Z nápichu kulatiny 20,0 – 6,4 mm je možné válcovat kruhové tyče o průměru 12,3 – 4,2 mm. Nejvyšší válcovací rychlost je cca 2,5 m/s. Vývalky lze ochlazovat volně na vzduchu, zrychleně tlakovou vodou (s regulovatelnou intenzitou tlaku vody ve třech prstencích), zpomaleně v žíhacích pecích (odstřižky o délce do 0,8 m), nebo je nasměrovat přímo do kalicí vany s délkou 3,1 m.

3

Povrchové teploty vývalků jsou v rozsahu 300 – 1400 °C měřeny čtyřmi vysokorychlostními teplotními skenery, variabilně rozmísťované s pomocí konzol na různá místa válcovací trati.