Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP107/10/0438 Fyzikální a metalurgické aspekty deformačního chování aluminidů železa s extrémně nízkou plasticitou 2010 2013
GA106/09/1598 Výzkum vlastností a výroba nanostrukturního titanu pro dentální implantáty 2009 2011
GP106/09/P395 Výzkum průběhů dějů při aplikaci nekonvenčního tváření pomocí FEM simulace 2009 2011
GA106/07/0631 Plastometrická, počítačová a laboratorní simulace uzdravování materiálu tvářeného za tepla 2007 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI2/117 Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce 2010 2012
FR-TI1/224 Vývoj technologie výroby celokovaného dna s nátrubky a výzkum struktury a vlastností ocelí pro nádobu parogenerátoru jaderné elektrárny 2009 2011
FR-TI1/226 Vývoj technologie výroby celokovaného dna s přírubou a výzkum struktury a vlastností pro nádobu reaktoru jaderné elektrárny 2009 2011
FI-IM5/049 Výzkum, vývoj a ověření nových technologií výroby 9 Cr ocelových trubek pro energetiku 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vliv procesu SPD na strukturu a mechanické vlastnosti kompozitu na bázi Al-Si a slitin Ti 2019 2020
SP2012/33 Fyzikální a počítačová simulace materiálových vlastností vybraných typů materiálů 2012 2012
SP2011/149 Zkoumání vlastností progresivních typů materiálů s využitím laboratorního tváření a počítačové simulace 2011 2011
SP/2010121 Komplexní studie (teoretická, počítačová, metalografická) plastometrických zkoušek materiálu 2010 2010
SP/201066 Pokročilé postupy termomechanického zpracování po implementaci laserového měření tloušťky rozvalku do řídicího systému laboratorní válcovací tratě Tandem 2010 2010
MSM6198910015 Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů 2005 2011

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
01611/2011/RRC 18. mezinárodní vědecká konference FORMING 2011 2011 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/75 Inovace cvičení z oblasti tváření kovových materiálů 2015 2015