Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabízíme odbornou spolupráci v následujících oblastech:

  • plánování a řízení výroby, řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
  • manažerské rozhodování, využívání exaktních metod v rozhodovacích procesech průmyslových podniků, informační a počítačová podpora rozhodovacích procesů,
  • řízení lidských zdrojů – nábor, motivace a hodnocení zaměstnanců  a další personální oblasti,
  • efektivnost, ekonomická diagnostika a řízení průmyslových procesů,
  • konkurenceschopnost a inovativnost průmyslového podniku v podmínkách globalizace ekonomiky.

V uvedených oblastech katedra nabízí služby průmyslové praxi ve formách konzultací, analýz, expertíz a projektů, monotematických, encyklopedických, rekvalifikačních a inovačních vzdělávacích kurzů.


Kontakt pro spolupráci