Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V roce 1953 vznikla na Vysoké škole báňské v Ostravě ekonomicko - inženýrská fakulta se dvěma nosnými pracovišti, katedrami ekonomiky a řízení hornictví - hutnictví.

Obě pracoviště byla pověřena odbornou garancí nových studijních oborů ekonomika hornictví, ekonomika hutnictví. Profil absolventa oboru ekonomiky hutnictví (adekvátně hornictví) byl již tehdy dán propojením technického inženýrského základu se systematickými poznatky ekonomiky, organizace a řízení průmyslové - metalurgické výroby.

Garantující katedra ekonomiky a řízení hutnictví zajišťovala výuku prakticky všech disciplín nového oboru a současně výuku základů ekonomiky a řízení průmyslové výroby pro všechny studijní obory hutnické a po určitou dobu i strojní fakulty VŠB. Tuto pedagogickou pozici, především ve vztahu k jmenovanému studijnímu oboru, si katedra zachovala i po roce 1959, kdy byla zrušena ekonomicko - inženýrská fakulta.

Katedra se stala pracovištěm nynější Fakulty materiálově-technologické a studijní obor součástí spektra studijních oborů této fakulty. Akademický titul inženýr - ekonom byl u absolventů nahrazen titulem inženýr.

Základní koncepce oboru, spojující technické a ekonomickomanažerské vzdělání, respektive směřující k výchově ekonoma s manažerskými dispozicemi a technickými znalostmi, zůstala zachována v letech následujících, i po roce 1989 s přechodem společenského systému k tržnímu hospodářství.

Studijní specializace nese v současné době označení Ekonomika a management v průmyslu a je součástí studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů.